การบินไทย ปรับตารางบิน ยกเลิกบางเที่ยวบินช่วงเทศกาลลอยกระทง – ขึ้นปีใหม่

   
advertisement
การบินไทย

          ร.อ.อ. ปรารถนา พัฒนศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคงและมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทยฯ เผยว่า ในช่วงวันลอยกระทงและวันขึ้นปีใหม่ หลายจังหวัดทางภาคเหนือจะมีกิจกรรมปล่อยโคมลอยและโคมควัน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดของการปฏิบัติการบิน การบินไทยจึงทำการปรับตารางการบินและยกเลิกบางเที่ยวบินในช่วงวันที่ 22 - 23 พ.ย. 61 และวันที่ 31 ธ.ค. 61 ดังนี้

66-20
          1) ยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22 - 23 พ.ย. 61 และวันที่ 31 ธ.ค. 61 ได้แก่

          1.1) เที่ยวบินที่ ทีจี 120 เส้นทางกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ วันที่ 22 -2 3 พ.ย. 61 และวันที่ 31 ธ.ค. 61

          1.2) เที่ยวบินที่ ทีจี 121 เส้นทางเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ วันที่ 22 - 23 พ.ย. 61 และวันที่ 31 ธ.ค. 61

1438121790-thaiair-o

          2) ปรับเปลี่ยนเวลาบิน ระหว่างวันที่ 22 - 23 พ.ย. 61 ดังนี้
         
          2.1) เที่ยวบินที่ ทีจี 103 วันที่ 22 พ.ย. 61 เดิมออกจากเชียงใหม่ เวลา 10.05 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 11.25 น. ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากเชียงใหม่ เวลา 09.55 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 11.15 น.

          2.2) เที่ยวบินที่ ทีจี 105 วันที่ 22 พ.ย. 61 เดิมออกจากเชียงใหม่ เวลา 10.40 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 11.55 น. ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากเชียงใหม่ เวลา 12.05 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 13.15 น.

          2.3) เที่ยวบินที่ ทีจี 116 วันที่ 22 - 23 พ.ย. 61 และวันที่ 31 ธ.ค. 61 เดิมออกจากกรุงเทพฯ เวลา 17.10 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 18.30 น. ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 15.40 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 16.50 น.

          2.4) เที่ยวบินที่ ทีจี 117 วันที่ 22 - 23 พ.ย. 61 เดิมออกจากเชียงใหม่ เวลา 19.20 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 20.40 น. ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากเชียงใหม่ เวลา 17.50 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.00 น.

14749829681474983116l

          เพื่อให้วัฒนธรรมความเชื่อและประเพณีได้ดำเนินต่อไปตามปกติ และเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยค่ะ

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 

 
Advertisement
0
0
0