กรมควบคุมโรค แนะประชาชนยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”  ระวังป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษและไข้หวัดใหญ่  

   
advertisement
%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad-1


กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 80 (วันที่ 24-30 ต.ค 2559 )

 

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84-1

จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 17 ตุลาคม 2559 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ จำนวน 102 , 673 ราย เสียชีวิต 22 ราย 

ซึ่งในปีนี้มีจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับรายงานสูงกว่าปีที่แล้ว ทั้งโรคอาหารเป็นพิษ และโรคไข้หวัดใหญ่ 

advertisement
 

 

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84-2

    การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์รี้ คาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษและผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในช่วงกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ประชาชนจำนวนมาก จะเดินทางมายังพระบรมมหาราชวังเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบกับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง 

    จึงขอแนะให้ประชาชนยึดหลัก "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ" ในกรณีที่ไม่มีที่ล้างมือให้ใช้แอลกอฮอล์เจลแทน หากจำเป็นต้องในบริเวณที่มีผู้คนแออัด ให้หลีกเลี่ยงการคลุกคลีผู้ที่มีอาการไข้หวัด และผู้ที่มีอาการป่วยให้สวมผ้าปิดปากและจมูกป้องกันการแพร่เชื้อ ในส่วนของผู้ประกอบอาหารควรรักษาสุขลักษณะส่วนบุคคล และขอให้เน้นความสะอาดของการประกอบอาหาร หากเป็นอาหารถุง อาหารกล่อง ควรแยกกับข้าวออกจากข้าว ไม่นำอาหารค้างคืนมารับประทาน ถ้ามีกลิ่นผิดปกตอไม่ควรรับประทานเด็ดขาด

    หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน กรมคร.1422 
 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค

 
Advertisement
loading...
0
0
0