สุดยอดไอเดีย!! จากขวดเปล่า ที่เป็นได้มากกว่าขยะ

   
advertisement
%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81-1

       ขวดพลาสติก ที่ใช้บรรจุของเหลวเช่น น้ำดื่ม น้ำอัดลม หรือน้ำผลไม้ต่างๆ ถ้าถึงเวลาเลิกใช้งาน หลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ อาจจะขายหรือทำเป็นขยะรีไซเคิล  ซึ่งวันนี้เรามีไอเดีย สิ่งประดิษฐ์ จากขวดพลาสติก เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้โดยไม่ต้องทิ้ง 

1. สร้างเป็นเรือก็ได้%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2-1

2. สร้างบ้านก็ยังได้ %e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2-2

3.ทำเป็นแจกัน%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2-3

4.ทำเป็นผ้าม่านสวยๆ %e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2-4

5. ปลูกดอกไม้ประดับบ้าน 
%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2-5

6. รังนก%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2-6

7.ทำโคมไฟ %e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2-7

8.กระถางปลูกต้นไม้%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2-8

9. ทำเป็นขวดโหลไว้เก็บของ%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2-9

10. ทำเป็นเก้าอี้นั่งพักผ่อน%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2-10

11.รังนก %e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2-11

12. ปลูกต้นไม้ประดับบ้าน %e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2-12

13. ปิดถุงอาหาร 

advertisement
  %e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2-13

14. โคมไฟสวยๆ %e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2-14

15. เก้าอี้นั่ง%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2-15

16.เป็นกรอบรูปเก๋ๆ %e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2-16

17.ที่เสียบหนังสือพิมพิ์ %e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2-17

18. เป็นที่เก็บดินสอ ปากกาน่ารักๆ %e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2-18

19. ประดับตกแต่งลวดลายพนังบ้าน%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2-19

20. ที่ใส่ของกระจุ๊กกระจิ๊ก %e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2-20

21. โคมไฟเก๋ๆ %e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2-21

22. เป็นดอกไม้ตกแต่ง %e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2-22

23. เป็นแจกัน%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2-23

24. เป็นตะกร้าใส่ของ%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2-24

25. กระถางปลูกต้นไม้เล็กๆ%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2-25

ขอขอบคุณรูปภาพจาก : DEAW SHOP

 
Advertisement
0
0
0