เคยรู้หรือไม่!! ชื่อเดิม ชื่อโบราณ 77 จังหวัดของไทย มีชื่ออะไรบ้างนั้น มาดูกัน!!

   
advertisement
1

        หากพูดถึงจังหวัดในประเทศไทย เมื่อไม่นานมานี้ก็ได้ยินข่าวขึ้นมาเหมือนกันว่าจะตั้งจังหวัดใหม่ขึ้นมาเป้นจังหวัดที่ 78 ของประเทศไทย แต่นะตอนนี้ก็มาดูชื่อเก่าของแต่ละจังหวัดดีกว่าครับว่า 77 จังหวัดในขณะนี้ บางทีในเรื่องเล่าโบราณ มักจะมีชื่อเมืองเก่า ชื่อจังหวัดเก่าชื่อเดิมของ 77 จังหวัดมีอะไรบ้าง ไปดูเลยครับ

ภาคเหนือมี 9 จังหวัด

        1.จังหวัดเชียงราย : เวียงชัยนารายณ์

        2.จังหวัดเชียงใหม่ : นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ หรือ เวียงพิงค์

        3.จังหวัดน่าน : เมืองนันทบุรี เมืองน่าน เมืองนาน

        4.จังหวัดพะเยา : เมืองภูกามยาว หรือ พยาว

        5.จังหวัดแพร่ : เมืองพลนคร เวียงโกศัย

        6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน : หมู่บ้านว่า “แม่ร่องสอน” เพี้ยนเป็น “แม่ฮ่องสอน”

        7.จังหวัดลำปาง : เมืองเขลางค์นคร

        8.จังหวัดลำพูน : เมืองหริภุญไชย

        9.จังหวัดอุตรดิตถ์ : บางโพธิ์ท่าอิฐ สมัยก่อนเป็นเพียงตำบลเท่านั้น 

11 (1)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

        1.จังหวัดกาฬสินธุ์ : บ้านแก่งสำเริง หรือ บ้านแก่งสำโรง

        2.จังหวัดขอนแก่น : เมืองขามแก่น

        3.จังหวัดชัยภูมิ : บ้านหลวง

        4.จังหวัดนครพนม : เมืองมรุกขนคร เปลี่ยนชื่อเมืองใหม่กลายเป็น เมืองศรีโคตรบรูณ์

        5.จังหวัดนครราชสีมา เป็น จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ : โคราช” หรือ “โคราฆะ” กับเมือง “เสมา”

        6.จังหวัดบึงกาฬ : ชัยบุรี (เมืองไชยบุรี)

        7.จังหวัดบุรีรัมย์ : โนนม่วง เมืองแปะ

        8.จังหวัดมหาสารคาม : บ้านลาดกุดยางใหญ่

        9.จังหวัดมุกดาหาร : เมืองมุกดาหาร

        10.จังหวัดยโสธร : สมัยก่อนเป็นหมู่บ้านเรียกว่า บ้านสิงห์ท่า ต่อเป็นเมืองยโสธร มีฐานะเป็นเมืองประเทศราช ขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ

        11.จังหวัดร้อยเอ็ด : สาเกตนคร หรือ เมืองร้อยเอ็จประตู

        12.จังหวัดเลย : หมู่บ้านแฮ่ เมืองเลย

        13.จังหวัดสกลนคร : เมืองหนองหานหลวง เมืองสกลทวาปี

        14.จังหวัดสุรินทร์ : เมืองประทายสมันต์

        15.จังหวัดศรีสะเกษ : เมืองขุขันธ์

        16.จังหวัดหนองคาย : บ้านไผ่

        17.จังหวัดหนองบัวลำภู : นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน เมืองกมุทธาสัย

        18.จังหวัดอุดรธานี : “บ้านหมากแข้ง” หรือ “บ้านเดื่อหมากแข้ง”

        19.จังหวัดอุบลราชธานี : ดอนมดแดง ดงอู่ผึ้ง

        20.จังหวัดอำนาจเจริญ : เมืองค้อ 

advertisement
 

11 (2)

ภาคตะวันตกมี 5 จังหวัด

        1.จังหวัดกาญจนบุรี : ปากแพรก ศรีชัยยะสิงหปุระ

        2.จังหวัดตาก : เมืองตาก

        3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : เมืองบางนารม หรือ เมืองนารัง เมืองกุย

        4.จังหวัดเพชรบุรี : พริบพรี ศรีชัยวัชรบุรี

        5.จังหวัดราชบุรี : เมืองราชบุรี มณฑลราชบุรี

2

ภาคกลางมี 21 จังหวัด (กรุงเทพมหานครไม่ถือเป็นจังหวัด)

        1.จังหวัดกำแพงเพชร : เมืองชากังราว เมืองนครชุม

        2.จังหวัดชัยนาท : “เมืองแพรก” หรือ “เมืองสรรค์”

        3.จังหวัดนครนายก : เมืองนายก

        4.จังหวัดนครปฐม : “เมืองนครไชยศรี” หรือ “ศรีวิชัย”

        5.จังหวัดนครสวรรค์ : เมืองพระบาง เมืองชอนตะวัน

        6.จังหวัดนนทบุรี : บ้านตลาดขวัญ เมืองนนทบุรีศรีมหาสมุทร เมืองนนทบุรีศรีมหาอุทยาน เมืองนนทบุรีศรีเกษตราราม

        7.จังหวัดปทุมธานี : เมืองสามโคก เมืองประทุมธานี

        8.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : เมืองกรุงเก่า มณฑลกรุงเก่า มณฑลอยุธยา

        9.จังหวัดพิจิตร : เมืองสระหลวง เมืองโอฆะบุรี เมืองชัยบวรและเมืองปากยม

        10.จังหวัดพิษณุโลก : เมืองสองแคว

        11.จังหวัดเพชรบูรณ์ : เพชบุระ 

advertisement
 

        12.จังหวัดลพบุรี : ละโว้

        13.จังหวัดสมุทรปราการ : เมืองพระประแดง เมืองนครเขื่อนขันธ์ จังหวัดพระประแดง

        14.จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น จังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย : เมืองแม่กลอง

        15.จังหวัดสมุทรสาคร : บ้านท่าจีน เมืองสาครบุรี

        16.จังหวัดสิงห์บุรี : เมืองสิงหราชาธิราช เมืองสิงหราชา เมืองสิงห์

        17.จังหวัดสุโขทัย : ศรีสัชนาลัย

        18.จังหวัดสุพรรณบุรี : “เมืองทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ” หรือ “พันธุมบุรี” สองพันบุรี อู่ทอง

        19.จังหวัดสระบุรี : เมืองสระบุรี

        20.จังหวัดอ่างทอง : เมืองวิเศษชัยชาญ

        21.จังหวัดอุทัยธานี : เมืองอู่ไทย เมืองอุไทย

ภ

ภาคตะวันออกมี 7 จังหวัด

        1.จังหวัดจันทบุรี : ควนคราบุรี (เมืองกาไว) เมืองจันทบูร

        2.จังหวัดฉะเชิงเทรา : แปดริ้ว

        3.จังหวัดชลบุรี : เมืองพระรถ เมืองศรีพโล และ เมืองพญาแร่ เมืองบางปลาสร้อย เมืองพนัสนิคม และเมืองบางละมุง

        4.จังหวัดตราด : เมืองกราด หรือ เมืองตราด

        5.จังหวัดปราจีนบุรี : เมืองพระรถ เมืองศรีมโหสถ หรือ เมืองอวัธยปุระ

        6.จังหวัดระยอง : ราย็อง

        7.จังหวัดสระแก้ว : แต่ก่อนเป็นกิ่งอำเภอ ตั้งชื่อจากสระน้ำกลางเมือง

5

ภาคใต้มี 14 จังหวัด

        1.จังหวัดกระบี่ : แขวงเมืองปกาสัย

        2.จังหวัดชุมพร : ชุมนุมพล

        3.จังหวัดตรัง : ทับเที่ยง

        4.จังหวัดนครศรีธรรมราช : เมืองตามพรลิงค์ ศิริธรรมนคร ศรีธรรมราช

        5.จังหวัดนราธิวาส : มะนาลอ บางนรา เมืองระแงะ

        6.จังหวัดปัตตานี : เมืองตานี

        7.จังหวัดพังงา : เมืองภูงา หรือ บ้านกระพูงา พิงงา

        8.จังหวัดพัทลุง : คูหาสวรรค์

        9.จังหวัดภูเก็ต : บูกิต ภูเก็จ จังซีลอน ถลาง

        10.จังหวัดระนอง : เมืองแร่นอง

        11.จังหวัดสตูล : มูเก็มสะตุล

        12.จังหวัดสงขลา : สิงหนคร (อ่านว่า สิง-หะ-นะ-คะ-ระ) สิงหลา สิงขร

        13.จังหวัดสุราษฎร์ธานี : เมืองไชยา เมืองกาญจนดิษฐ์

        14.จังหวัดยะลา : ยาลอ

เรียบเรียงเนื้อหาโดย : thaihitz.com

 
Advertisement
loading...
0
0
0