เปิดเรื่องราว ดอยอ่างขาง ที่ในหลวง ร.9 ทรงพัฒนา จากเขาหัวโล้น สู่สุดยอดดอยสวยงามของประเทศไทย 

   
advertisement
%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%87-1


     นับเป็นเวลา 70ปีแห่งการครองราชย์ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่ทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทย ให้อยู่ดีกินดี  พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกพื้นที่ เพื่อพัฒนา และสร้างรากฐานทางด้านเกษตรกรรมให้พสกนิกรได้มีกินมีใช้และพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน  โดยจะเห็นได้ว่ามี โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่พระองค์สร้างขึ้นมานั้น มีมากมาย รวม4,447กว่าโครงการที่ทำมาล้วนเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและปวงชนชาวไทยทั้งสิ้น 

 

%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%87-7

      ซึ่งวันนี้เราจะพาไปดูความเป็นมาของ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง บนเทือกเขาแดนลาว ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในโครงการตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า “ให้เขาช่วยตัวเอง” เปลี่ยนพื้นที่จากไร่ฝิ่นมาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาวที่สร้างรายได้ดีกว่าเก่าก่อน

 

%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%87-5

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร ที่หมู่บ้านผักไผ่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และได้เสด็จผ่านบริเวณดอยอ่างขาง ทอดพระเนตรเห็นว่าชาวเขาเผ่ามูเซอ ซึ่งในสมัยนั้นยังไว้แกละถักเปียยาว แต่งกายสีดำ สะพายดาบ ทำการปลูกฝิ่นแต่ยังยากจน ทั้งยังทำลายทรัพยากรป่าไม้ ต้นน้ำลำธารที่เป็นแหล่ง สำคัญต่อระบบนิเวศ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนอื่น ๆ ของประเทศได้

 

%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%87-6

สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

          ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่หมู่บ้านผักไผ่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และได้เสด็จผ่านบริเวณดอยอ่างขาง ทรงทอดพระเนตรเห็นว่าชาวเขาส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ทำการปลูกฝิ่นแต่ยังยากจน ทั้งยังทำลายทรัพยากรป่าไม้ต้นน้ำลำธารที่เป็นแหล่งสำคัญต่อระบบนิเวศน์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนอื่นของประเทศได้

 

%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%87-2

           จึงทรงมีพระราชดำริว่าพื้นที่นี้มีภูมิอากาศหนาวเย็น มีการปลูกฝิ่นมาก ไม่มีป่าไม้อยู่เลยและสภาพพื้นที่ไม่ลาดชันนัก ประกอบกับพระองค์ทรงทราบว่าชาวเขาได้เงินจากฝิ่นเท่ากับที่ได้จากการปลูกท้อพื้นเมือง และทรงทราบว่าที่สถานีทดลองไม้ผลเมืองหนาวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทดลองวิธีติดตา ต่อกิ่งกับท้อฝรั่ง จึงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 1,500 บาท เพื่อซื้อที่ดินและไร่จากชาวเขาในบริเวณดอยอ่างขางส่วนหนึ่ง จากนั้นจึงโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการหลวงขึ้นเป็นโครงการส่วนพระองค์ เมื่อ พ.ศ. 2512 โดยทรงแต่งตั้งให้ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการในตำแหน่งประธานมูลนิธิโครงการหลวง ใช้เป็นสถานีวิจัยและทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไม้ผล ผัก ไม้ดอก เมืองหนาว เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรชาวเขาในการนำพืชเหล่านี้มาเพาะปลูกเป็นอาชีพ ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานนามว่า “สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง” 

advertisement
 

 

%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%87-8

ภาพของดอยอ่างขางในปัจจุบัน 

 

ทะเลหมอก แปลงชา 2000

 

%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%87-1

 

แปลงไม่ดอกไม่ประดับ

 

%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%87-3

แปลงบ๊วย 

 

%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a2-1

 

ซากุระญี่ปุ่น 

 

%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%87-1

 

ทะเลหมอก 

 

%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%87-2

 

ไร่สตรอเบอรี่ ปลอดสาร​


%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%87-3

ขอขอบคุณที่มาจาก : สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

 

 
Advertisement
loading...
0
0
0