เปิดภาพ..ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 500,000 บาท ธนบัตรไทยที่มีราคาสูงที่สุด ! 

   
advertisement
%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2-5


    ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่ภาพธนบัตรที่ระลึก ชนิดราคา 500,000 บาท ซึ่งเป็นธนบัตรไทยที่มีราคาสูงที่สุด โดยได้โพสต์ผ่าน เฟสบุ๊ค Bank of Thailand ระบุว่า...

     เมื่อปีพุทธศักราช 2543 แบงก์ชาติได้จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคล วันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษก ครบ 50 ปี ชนิดราคา 500000 บาท และชนิดราคา 50 บาท เพื่อเทิดทูนความรักที่มีต่อกันระหว่างพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และถวายความจงรักภักดีแด่ทั้งสองพระองค์ที่ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพสกนิกร โดยมิได้ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย...นับเป็นความรักที่หาที่สุดมิได้ และเป็นบุญบารมีของพสกนิกรที่ได้มีโอกาสถวายความจงรักภักดีในครั้งนี้ แบงก์ชาติเผยแพร่ข้อมูลธนบัตรที่ระลึกเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับธนบัตรที่ระลึกในรัชสมัยรัชกาลที่ 9 ที่มา : ร้อยรัก หนังสือแนะนำธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 500000 บาท : ข้อมูลจาก สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย #KingBhumibol #แบงก์ชาติ #ธนบัตรที่ระลึก

 

%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3-1

ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 500000 บาท เป็นธนบัตรชนิดราคาสูงที่สุดของธนบัตรไทย ได้เริ่มนำออกจ่ายแลกให้กับประชาชน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2543 
จัดพิมพ์จำนวน 1,998 ฉบับ โดยแบ่งเป็น 2 ชุด
(1) ชุดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีตราอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. นำหมวดเลขหมายทั้งไทยและ อารบิก จำนวน 999 ฉบับ
(2) ชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีตราอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. นำหมวดเลขหมายทั้งไทยและอารบิก จำนวน 999 ฉบับ

 

%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3-2

ธนบัตรที่ระลึกที่จัดพิมพ์ขึ้นนี้ มีลักษณะพิเศษกว่าธนบัตรที่ใช้หมุนเวียนตามปกติ คือมีขนาดกว้าง 12.6 เซนติเมตร ยาว 20.5 เซนติเมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท ที่ใช้ในปัจจุบัน ที่มีขนาดกว้าง 7.2 เซนติเมตร ยาว 16.2 เซนติเมตร

 

%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3-3

-

 

%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3-4

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจิมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ในพิธีประกาศสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2493

 

%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3-5

-

advertisement
 

 

%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3-6

ฟอยล์สีเหลืองทอง สลักพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ซ้อนกับพระฉายาสาทิสลักษณ์ มองเห็นสลับกันเมื่อพลิกธนบัตรไปมา และมีตัวเลข 500000 ขนาดเล็กล้อมรอบฟอยล์สีเหลืองทองนี้ด้วย

 

%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3-7

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงหลั่งทักษิโณทกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2493

 

%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3-8

พระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์ ขณะประทับบนดาดฟ้าเรือซีแลนเดีย ในระหว่างเสด็จนิวัตพระนคร เมื่อพุทธศักราช 2493 ขณะเป็นพระคู่หมั้น

 

%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3-9

ภาพพระตำหนักเปี่ยมสุข พระราชวังไกลกังวล ที่ประทับภายหลังพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส

%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3-10

-

 

%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3-11

สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงเจิม หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส เมื่อวันที่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2493

 

%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3-12

-

 

%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3-13

ขอขอบคุณที่มาจาก : Bank of Thailand

 
Advertisement
loading...
0
0
0