ใครทำอาชีพเหล่านี้อยู่… ต้องอ่าน!! กับ10 ธุรกิจดาวร่วงแห่งปี 2561 คาดว่า..มีความเสี่ยงที่จะเจ้งแน่นอน!!

   
advertisement
1

        การมีทำธุระกิจส่วนตัวนั้นย่อมมีขึ้นมีลงกันอย่างแน่นอน และในปีนี้ นาย วชิร คูนทวีเทพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแถลงถึง 10 อันดับธุรกิจที่จะเป็นดาวร่วงในปี 2561 ประกอบด้วยธุรกิจด้านใดนั้นลองไปชมกันเบยครับ

        1.ธุรกิจด้านหัตถกรรม

1

        งานฝีมือขาดการพัฒนาการต่อยอด เป็นอาชีพของคนรุ่นเก่า เด็กรุ่นใหม่ไม่สืบทอดและไม่นิยมซื้อหา เป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม ความคุ้มของแรงงานที่ทำไม่สอดคล้องกับราคาที่ขาย จึงนับวันจะลดค่าลง

        2.ธุรกิจด้านการผลิตเหมืองแร่

2

        เนื่องจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่เป็นอุตสาหกรรมสร้างมลพิษต่อสังคมโดยรอบเป็นอันมาก ได้รับการต่อต้านจากสังคมอย่างสูง นอกจากนี้อุตสาหกรรมพลังงานในยุคใหม่จะไปทางด้านพลังงานสะอาดมากขึ้น มีพลังงานทดแทนประเภทอื่นเข้ามาทดแทนมากขึ้น การผลิตเหมืองแร่จึงไม่ใช่คำตอบสำหรับยุคนี้

        3.สื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และธุรกิจเช่าหนังสือ

3

        การเข้ามาของโลกดิจิทัลและอินทอร์เน็ตได้ฆ่าธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และธุรกิจเช่าหนังสือให้ล้มหายตายจากไปจากสังคมไทยในรอบปีที่ผ่านมาอย่างมากมาย พฤติกรรมคนรุ่นใหม่เสพความรู้ ความบันเทิง จากสื่ออินเทอร์เน็ต ตลอดจนสื่อในแพลตฟอร์มอื่นๆ 

advertisement
   

        4.ธุรกิจและผลิตจำหน่ายเครื่องเล่น DVD CD

4

        การเข้ามาของยูทูป ตลอดจน Social Media ต่างๆ ที่สามารถเผยแพร่ความบันเทิงด้วยระบบภาพเคลื่อนไหว มีความหลากหลายของประเภทความบันเทิง เปิดดูได้ฟรี ทำให้คนไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องเล่น DVD CD เพื่อมาเสพความบันเทิงเหมือนแต่ก่อน

        5.ธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่น DVD CD

5

        เป็นไปตามปรากฏการณ์การลดลงของความไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องเล่น DVD CD   ส่วนธุรกิจให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานนั้นเนื่องจากปัจจุบันนี้โทรศัพท์มือถือ และการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นความจำเป็นของโทรศัพท์พื้นฐานจึงลดบทบาทลงอย่างมาก

        6. ธุรกิจเคเบิลทีวี

6

        จากทางทาง กสทช.ได้เปิดประมูลให้ทีวีทั้งหมด 36 สถานีสามารถดำเนินการผลิตรายการประเภทต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการขอประมูล ทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสเสพรายการต่างๆ ในปริมาณที่มากและหลากหลาย ตลอดจนการแข่งขันอย่างรุนแรงเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจโทรทัศน์ดิจิทัล ได้ส่งผลให้ธุรกิจเคเบิลทีวีไม่สามารถอยู่รอด หรืออยู่รอดได้ยากหากมี Content ไม่แข็งแรงพอ

        7.ธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตร

7

        ปาล์ม ยาง ข้าว สินค้าเกษตรจัดเป็นหมวดหมู่ของธุรกิจที่มีความไม่แน่นอนด้านราคาขึ้นอยู่กับภาวะตลาดโลก สินค้าเกษตรบางตัวของไทยก็มีราคาดี แต่สำหรับในปีหน้าคาดว่าสินค้าเกษตรในหมวดของน้ำมันปาล์ม ซึ่งก่อนหน้านี้จัดเป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับน้ำมันไบโอดีเซล ช่วงราคาน้ำมันโลกสูง ปาล์มก็จะได้ราคาดี นับตั้งแต่ราคาน้ำมันโลกต่ำลง ราคาปาล์มก็ตกต่ำ เช่นเดียวกับยาง ซึ่งก่อนหน้านี้ยางเทียมที่มีวัตถุดิบมาจากการกลั่นน้ำมันมีราคาสูง ยางพาราก็เข้ามาทดแทน ทำให้ได้ราคา แต่เมื่อยางสังเคราะห์ราคาต่ำ ก็ส่งผลให้ยางแผ่น ยางพาราตกต่ำด้วย ส่วนราคาข้าวในปีหน้ายังมีความไม่แน่นอนอยู่สูง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ ตลอดจนการแข่งขันของประเทศในย่านอาเซียนโดยเฉพาะเวียดนามก็มีปริมาณการเพาะปลูกข้าวมากขึ้นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

advertisement
   

        8.ธุรกิจร้านขายมือถือมือ 2

8

        จากราคาของมือถือใหม่ที่ผลิตจากจีน เกาหลีใต้ ในราคาที่ต่ำ ได้คุณภาพ เข้ามาตีตลาดในเมืองไทยมากขึ้น ดังนั้นจึงส่งผลให้ตลาดธุรกิจขายมือถือมือ 2 ต้องได้รับผลกระทบ

        9.ธุรกิจร้านค้าแบบดั้งเดิม

9

        อันที่จริงกลุ่มธุรกิจนี้ได้รับผลกระทบมานับหลายทศวรรษแล้ว แต่จะยิ่งได้รับผลกระทบมากขึ้น จากอิทธิพลของการค้าออนไลน์ที่รุกและเติบโต สอดรับกับพฤติกรรมของคนยุคใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากการขยายตัวของแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ของประเทศ ขยายสาขาอย่างไม่หยุดนิ่ง ส่งผลให้ธุรกิจร้านค้าแบบดั้งเดิมที่ไม่ปรับตัวอยู่รอดไม่ได้

        10.ธุรกิจร้านอินเทอร์เน็ต

10

        ยุคหนึ่งร้านอินเทอร์เน็ต ถือเป็นธุรกิจของทุกชุมชน ในชุมชนหนึ่งต้องมีร้านอินเทอร์เน็ตอย่างน้อย 1 ร้าน แต่เนื่องจากปัจจุบันนี้มือถือราคาถูก คนส่วนใหญ่เล่นและทำงานบนมือถือ ตลอดจนค่าบริการอินเทอร์เน็ตเข้าสู่บ้านมีราคาถูกลง ทำให้การเข้าถึงมีมากขึ้น จึงไม่มีความจำเป็นต้องมาใช้บริการร้านอินเทอร์เน็ตอีกต่อไป

เปิด-10-ธุรกิจดาวร่วงแห่งปี-256111.

เปิด-10-ธุรกิจดาวร่วงแห่งปี-256122

ขอขอบคุณที่มา : thaiquote.org

 
Advertisement
loading...
0
0
0