เผยที่มาของ..พระรูปที่ระลึกพระราชอาคันตุกะ ที่ทรงฉายพระรูปคู่ที่พระทวาร (ประตู) 

   
advertisement
%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b9%8c-1


      คุณ จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ได้ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัวเล่าถึงที่มาของพระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่งดงามและทรงคุณค่ารูปนี้..โดยเผยว่า...

 

%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b9%8c-1

'พระรูปที่ระลึกพระราชอาคันตุกะ'

advertisement
 

    ที่มาของพระรูปนี้ ฉายโดยคุณจำนงค์ ภิรมย์ภักดี ที่บริเวณโถงหน้ามุข ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท โดยคุณจำนงค์เล่าไว้ว่า... สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถต้องพระราชประสงค์จะฉายพระรูปที่พระทวาร (ประตู) ทรงมีรับสั่งว่า คุณจำนงค์ ถ่ายตรงนี้อีกภาพหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผินพระพักตร์มารับสั่งว่า ให้เวลาเตรียมตัว ๕ นาที แม้อุปกรณ์จะไม่ครบแต่ก็ทำสำเร็จในที่สุด ความที่เร่งรีบมาก ผมไม่ทันจะกราบบังคมทูลว่า ฉลองพระองค์ยังไม่เรียบร้อย (เพราะนาฬิกาพันขอบปลายแขนฉลองพระองค์)

    ถึงกระนั้น พระรูปนี้ถือว่า เป็นพระรูปที่สำคัญที่สุดในชีวิตผมเลยก็ว่าได้ เพราะจากนั้นมา คราใดที่มีพระราชอาคันตุกะต่างประเทศเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระรูปนี้ให้เป็นของที่ระลึก โดยมีผมเป็นผู้ถวายงานในการอัดขยายพระรูปนี้เสมอมา...

(ขอขอบคุณการแนะนำหนังสือ'ภิรมย์ภาพภักดี'จากเพื่อนเพจ 'เป็น อยู่ คือ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ' มาในที่นี้) 

ขอขอบคุณที่มาจาก : คุณ จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี

 
Advertisement
loading...
0
0
0