สธ.เตรียมเปลี่ยน ‘ซองบุหรี่’ เป็นแบบเรียบ แบบเดิมสิงห์อมควันคุ้นเคยไม่น่ากลัว

   
advertisement
ซองบุหรี่

        ยังคงมีการแก้ไขและปรับปรุงกันอยู่เรื่อยๆ สำหรับ "บุหรี่" สิ่งเสพติดอีกหนึ่งประเภทที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ล่าสุด นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างอนุบัญญัติภายใต้ พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 รวม 2 ฉบับ 

350277390739

       1. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ และผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ. 2561

        2. ระเบียบคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

advertisement
 

2018-11-16_11-15-38

         นพ.ปิยะสกล กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ร่างประกาศฯ เกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและบุหรี่ซิกาแรต มีการเปลี่ยนชุดภาพคำเตือนของผลิตภัณฑ์ยาสูบบนซองบุหรี่ซิกาแรตชุดใหม่ เนื่องจากชุดภาพปัจจุบันใช้มานานกว่า 5 ปี ทำให้เกิดความคุ้นชินต่อภาพ ไม่เกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ รวมทั้งกำหนดให้ซองบุหรี่มีรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ห้ามการใช้สีสัน ลวดลาย เครื่องหมายการค้า หรือลูกเล่นที่สวยงามบนซองบุหรี่ ซึ่งถือเป็นการใช้พื้นที่ซองบุหรี่เป็นสื่อโฆษณาส่งเสริมการขาย และมีอิทธิพลในการจูงใจผู้สูบบุหรี่ให้มีการสูบบุหรี่มากขึ้น มาตรการดังกล่าว จะช่วยลดแรงจูงใจในการสูบบุหรี่ของสิงห์อมควันทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่” 

          นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นประเทศแรกของทวีปเอเชีย และเป็นประเทศลำดับที่ 11 ของโลกที่มีการดำเนินการออกกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ โดยประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศแรกที่ประกาศใช้กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบตั้งแต่ปี 2555 และประเทศล่าสุด คือ ประเทศมอร์ริเชียส ในทวีปแอฟริกา ซึ่งมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ ถือเป็นมาตราสำคัญตามข้อกำหนดและแนวปฏิบัติข้อ 11 ว่าด้วยการควบคุมหีบห่อสินค้ายาสูบ และข้อ 13 การห้ามโฆษณาสินค้ายาสูบ ของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของ องค์การอนามัยโลก (WHO-FCTC) ซึ่งประเทศไทยเป็น 1 ใน 181 ประเทศสมาชิก และมีพันธกรณีที่จะต้อง นำมาปฏิบัติเพื่อลดการสูบบุหรี่ในแต่ละประเทศ

cebbd9e768de127d60562207325db607-678x381

        สำหรับระเบียบคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 จะทำให้การเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิด สามารถบังคับใช้ได้รวดเร็วขึ้น ระเบียบฉบับนี้ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตำแหน่งอื่นสามารถเปรียบเทียบปรับได้นอกเหนือจากตำรวจ โดยไม่ต้องส่งฟ้องศาล ซึ่งกลไกนี้จะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น

       จากนั้น จะสามารถประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาได้เลย ซึ่งในส่วนของอนุบัญญัติซองบุหรี่แบบเรียบนั้น จะให้เวลาประมาณ 1 ปี จึงจะมีผลบังคับใช้ เนื่องจากต้องให้เวลากลุ่มธุรกิจได้ปรับปรุงซองบุหรี่ให้เป็นไปตามที่กำหนดด้วย 

advertisement
   

2018-11-16_11-22-01

            เตรียมเปลี่ยนซองเป็นแบบเรียบๆ แล้วคนที่สูบบุหรี่เห็นแล้วจะกลัว มีความอยากจะหยุดสูบไหมล่ะเนี่ย จะออกมาเป็นยังไงต้องรอดู 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 

 
Advertisement
0
0
0