ย้อนชม!! ครั้งงานพระบรมศพ “สมเด็จย่า” ทรงอนุญาตพสกนิกรร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมโกศ

   
advertisement
%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%9e-1


      ผ่านมาเป็นวันที่ 3 แล้วที่สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งในระหว่างที่พระบรมวงศ์ศานุวงศ์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ได้พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชน เข้ากราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ตามปกติ

 

%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87-4

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระอนุญาตให้ประชาชนเข้ากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชระหว่างทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

 

advertisement
 

 

%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87-3

ทูลกระหม่อมหญิงฯทรงพระราชทานพระอนุญาตให้ ประชาชนเข้ากราบพระบรมศพระหว่างทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

 

%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87-2

     โดยหากย้อนกลับไปเมื่อครั้ง งานพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศได้ตามปกติ ถือเป็นภาพพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ 

 

ขอขอบคุณที่รูปภาพจาก : เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty"

 
Advertisement
loading...
0
0
0