กกพ. เคาะ ลดค่าเอฟที งวด ก.ย. – ธ.ค.63 กดค่าไฟเหลือ 3.63 บาท/หน่วย

   
advertisement
advertisement

       วันที่ 16 ก.ค. 63 นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เผยว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติให้ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) สำหรับการเรียกเก็บเดือน ก.ย. - ธ.ค. 63 ลงอีก 0.83 สตางค์ต่อหน่วย หรือเรียกเก็บค่าเอฟที -12.43 สตางค์ต่อหน่วย สะท้อนต้นทุนราคาเชื้อเพลิงที่แท้จริง ซึ่งลดลงจากเดิมเรียกเก็บที่ -11.60 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยลดลงเหลือ 3.63 บาทต่อหน่วย จากปัจจุบันค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.64 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

        นายคมกฤช เผยอีกว่า สาเหตุหลักของการปรับลดค่าเอฟทีงวดนี้ เนื่องมาจากราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลงก่อนหน้านี้ และมีผลในงวดปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม กกพ. ยังคงต้องประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากผลกระทบภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและยังไม่สามารถคาดการณ์ทิศทางปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ชัดเจน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลในทางลบ และเป็นภาระต่อการประมาณการค่าเอฟทีในงวดถัดไปด้วย

         อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กกพ. จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นค่าเอฟทีสำหรับการเรียกเก็บประจำเดือนก.ย. - ธ.ค. 63 ทางเว็บไซต์สำนักงาน กกพ. ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 ก.ค. 63 ก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป 

advertisement
   

        แน่นอนว่า เมื่อค่าเอฟทีลดลง ค่าไฟฟ้ารายเดือนก็จะลงลงด้วย ในช่วงเดือน ก.ย. - ธ.ค. นี้ อาจจะช่วยแบ่งเบาภาระของหลายๆคนลงได้

เรียงเรียงโดย : thaihitz.com 

Advertisement
0
0
0