advertisement

กยศ.จัดโปรจูงใจลูกหนี้ 2 ล้านราย ปิดบัญชีรับสิทธิ ลดเบี้ยปรับ 85% หมดเขตสิ้น พ.ค.นี้


advertisement

         นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ขอให้แจ้งเตือนลูกหนี้ กยศ.ที่ผิดนัดชำระหนี้กว่า 2 ล้านราย ให้เข้าร่วมมาตรการจูงใจให้ผู้กู้ยืมมาชำระหนี้ปิดบัญชีเพิ่มเติม สำหรับผู้กู้ที่ผิดนัดชำระ และต้องการปิดบัญชี จะได้รับสิทธิลดเบี้ยปรับ 85% ของเบี้ยปรับ ณ วันที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ซึ่งจะหมดเขตในสิ้นเดือน พ.ค.นี้  เพราะหากมาหลังจากนั้นจะต้องเสียเบี้ยปรับเต็มจำนวน และ กยศ.จะไม่มีการขยายเวลาออกไปแล้ว

         ทั้งนี้ ที่ผ่านมายอมรับว่าลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระยังเข้าร่วมมาตรการจูงใจฯ ค่อนข้างน้อย แต่คาดว่าในช่วง 1-2 เดือนสุดท้ายน่าจะเข้ามาเยอะขึ้น เพราะถือเป็นมาตรการพิเศษที่ออกมาเป็นการเฉพาะและจะไม่มีการออกเพิ่มอีกแล้ว ส่วนการออกระเบียบเพื่อให้สิทธิสำหรับกลุ่มผู้กู้ยืมปกติที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ หรือผู้กู้ยืมชั้นดี หรือผู้กู้ยืมที่อยู่ในช่วงปลอดหนี้และต้องการปิดบัญชีเงินกู้ก่อนกำหนด ยังจะได้รับการลดหย่อนเงินต้น 3% ต่อไปโดยไม่มีหมดเขต ซึ่งระบบจะทำการลดหนี้ให้อัตโนมัติเมื่อผู้กู้ยืมติดต่อชำระหนี้ปิดบัญชีที่หน้าเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) [ads]

         นายชัยณรงค์ กล่าวอีกว่า สำหรับการดำเนินมาตรการหักบัญชีเงินเดือนลูกหนี้ กยศ.ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยในกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลางซึ่งเริ่มหักตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2561 เป็นต้นมา ประมาณ 1.65 แสนราย ได้รับชำระหนี้แล้วกว่า 240 ล้านบาทต่อเดือน และในเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา กยศ.ได้หักเงินเดือนผู้กู้ยืมอีกกว่า 8 หมื่นราย ที่ทำงานอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ อาทิ อบจ. เทศบาล อบต. กว่า 3.7 พันแห่ง และหน่วยงานภาคเอกชนรายใหญ่ 20 แห่ง ผ่านระบบรับชำระเงินคืนของกรมสรรพากรได้รับเงินชำระหนี้กว่า 134 ล้านบาท

         ส่วนสถานการณ์การปล่อยกู้ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในปีการศึกษา 2562 นั้น จะเริ่มคำร้องรับตั้งแต่เดือน เม.ย. 2562 โดยเตรียมงบประมาณไว้กว่า 3 หมื่นล้านบาท  รองรับนักเรียน นักศึกษาทั้งหน้าเก่า และหน้าใหม่ให้กู้ยืมได้ไมต่ำกว่า 6 แสนคน


advertisement

         สำหรับสถานะผู้กู้ยืมในปัจจุบันที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้มี 3.6 ล้านราย ในจำนวนนี้เป็นผู้กู้ที่มีการผ่อนชำระหนี้ตามปกติ 1.3 ล้านราย คิดเป็น 40% และผู้กู้ที่ผิดนัดชำระหนี้  2.3 ล้านราย คิดเป็น 60% และยังผู้กู้ที่อยู่ในช่วงปลอดหนี้  8.85 แสนราย ผู้กู้ที่ชำระหนี้เสร็จสิ้น 9.04 แสนราย

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com


advertisement

advertisement