กรมขนส่งฯ เริ่มให้บริการต่อใบขับขี่ New Normal พร้อมเต็มรูปแบบ 22 มิ.ย. นี้

   
advertisement
advertisement

       หลังจากที่ต้องหยุดให้บริการประชาชนในการทำธุระต่างๆที่สำนักงานขนส่ง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคระบาด ล่าสุด (8 มิ.ย. 63) สำนักงานของกรมขนส่งทางบกทั่วประเทศเริ่มกลับมาเปิดให้บริการในส่วนงานที่ไม่มีการอบรบอีกครั้ง เช่น

       - การขอใบแทน กรณีใบอนุญาตฯ ชำรุดหรือสูญหาย

       - การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ

       - การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ

       - การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

       - การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ล่วงหน้า 90 วัน หรือ สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี ที่อบรมผ่านระบบ e-Learning ของกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว

advertisement
 

       นอกจากนี้ กรมขนส่งฯ จะเปิดให้บริการครบทุกด้านในช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งจะรวมถึง การขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ หรือผู้ติดปัญหาไม่สามารถอบรมผ่านระบบ e-Learning

       ทั้งนี้จะให้สิทธิประชาชนที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ไว้ก่อนหน้านี้ได้สิทธิในการดำเนินการก่อน ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขด้วยการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา เพื่อบริหารจัดการเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันโรคระบาด

        ผู้ที่จองคิวไว้แล้วสามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/checkbooking/ ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. 63 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 63 ค่ะ

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 

Advertisement
0
0
0