advertisement

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ดำเนินการพิจารณา เครื่องปั่นไฟลุงชื่นหลังยื่นขอจดสิทธิบัตร


advertisement

       เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 62 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (ทป.) เผยว่า ไม่นานมานี้มีผู้คิดค้น เครื่องปั่นไฟขนาดเล็กที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องใช้น้ำมัน ถ่านหิน หรือแก๊ส ให้เกิดมลภาวะ รู้จักกันในชื่อ "เครื่องปั่นไฟลุงชื่น" ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและสนับสนุนในการพัฒนาที่ดีของคนไทย

       ขณะนี้ เครื่องปั่นไฟลุงชื่น ได้มีการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาไว้แล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น โดยยังไม่มีการประกาศโฆษณา ซึ่งตามข้อกฎหมาย กรมฯ ไม่อาจเปิดเผยรายละเอียดของการประดิษฐ์ได้ ในระหว่างนี้หากท่านใดสนใจอยากทราบข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวเพิ่มเติม ก็สามารถติดต่อไปยังเจ้าของสิ่งประดิษฐ์ได้โดยตรง

เครื่องปั่นไฟลุงชื่น


advertisement

        เพื่อให้เกิดการต่อยอดการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้เปิดพื้นที่ให้บริการที่เรียกว่า ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) เป็นสื่อกลางในการติดต่อธุรกิจระหว่างนักประดิษฐ์กับนักลงทุน โดยสิ่งประดิษฐ์ที่มีความพร้อม และผ่านขั้นตอนการประกาศโฆษณา หรือได้มีการเผยแพร่สาระสำคัญของการประดิษฐ์ต่อสาธารณะแล้ว มีสิทธิได้รับพิจารณานำผลงานเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ www.thaiipmart.com เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อหรือนักลงทุนให้มีวงกว้างมากขึ้น

ยื่นขอจดสิทธิบัตร


advertisement
กำลังดำเนินการพิจารณา 


advertisement

        สำหรับนักประดิษฐ์ชาวไทยท่านใดที่อยากต่อยอด หรือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ของตนเอง สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center) ชั้น 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หรือโทรสายด่วน 1368 ค่ะ

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก thaiipmart.com


advertisement