กรมธนารักษ์ ผุดคอนโดข้าราชการห้องละล้าน ทำเลทอง จอง 9 ก.ย.นี้

   
advertisement
advertisement

       เมื่อวาน (26 ส.ค.63) นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์เตรียมนำที่ราชพัสดุทำเลทองในย่าน CBD (Central Business District) พื้นที่ซึ่งเป็นศูนย์รวมของแหล่งงาน กิจการธุรกิจ และกิจกรรมทางสังคมต่างๆ ของเมืองในจังหวัดต่างๆ มาดำเนินโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและแหล่งศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

       เป็นการพัฒนาที่พักอาศัยเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ในลักษณะอาคารพักอาศัยรวม (คอนโด) 7 ชั้น โดยแต่ละโครงการมี 76 ห้อง พื้นที่ใช้สอยห้องละประมาณ 40 ตารางเมตร ราคาห้องละ 999,999 บาท

       ระยะแรกกรมธนารักษ์ได้คัดเลือกที่ราชพัสดุรวมทั้งสิ้น 9 แปลง ประกอบด้วย ใจกลางกรุงเทพมหานคร 3 แปลง คือ ถนนสุขุมวิทใกล้รถไฟฟ้าสถานีบางจาก ถนนพระราม 3 ใกล้ MRT สถานีคลองเตย และถนนเพชรบุรีใกล้ MRT สถานีเพชรบุรี

       จังหวัดนนทบุรีบริเวณตรงข้ามศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง 1 แปลง บริเวณปากเกร็ดใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู 2 แปลง และในจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น และสุราษฎร์ธานี จังหวัดละ 1 แปลง ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุทำเลทอง การคมนาคมสะดวก ใกล้สถานที่ราชการ

       สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมจองโครงการดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

       1.เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

       2.มีสถานที่ทำงานหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ของโครงการนั้น โดยสามารถรับสิทธิได้รายละไม่เกิน 1 สัญญา

advertisement
 

       สำหรับสิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ มีดังนี้ 

       1.ได้รับกรรมสิทธิ์ในห้องพักอาศัย 

       2.ได้สิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ 30 ปี 

       3.กรมธนารักษ์ผ่อนปรนอัตราค่าเช่า 25% จากอัตราปกติที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ และยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่า 

       4.สามารถโอนสิทธิให้ทายาทหรือคู่สมรสได้เมื่อผ่อนชำระไม่น้อยกว่า 3 ปี และสามารถโอนสิทธิให้บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดได้เมื่อครบ 5 ปี

       นอกจากนี้ ผู้ได้รับสิทธิสามารถยื่นขอสินเชื่อจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้ในดอกเบี้ยอัตราพิเศษ

        สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. www.tcondo.ocsc.go.th หรือเว็บไซต์กรมธนารักษ์ www.treasury.go.th เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจและเตรียมเข้าจองผ่านระบบออนไลน์พร้อมกัน ในช่วงวันที่ 9 - 13 ก.ย.2563 นี้

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com

Advertisement
0
0
0