advertisement

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส. ลายพระหัตถ์


advertisement

        สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดย ส.ค.ส. พระราชทานพรปีใหม่ เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ รูปค้างคาวสีเหลือง พร้อมข้อความลายพระหัตถ์ อันมีใจความว่า “พ.ศ. 2563 สวัสดีปีชวดหนู ค้างคาวคือหนูมีปีกนำโชค” พร้อมทั้งบทโคลง ข้อความว่า


“หนูปีกดูแปลกแท้ อะไร

เป็นสัตว์ประเภทใด ใคร่รู้

อ๋อค้างคาวนั่นนำชัย นำโชค

จีนว่าฝูเต้า ทุกผู้ สุขล้ำปีหนู”

ลงพระนาม สิรินธร.


advertisement

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com


advertisement