advertisement

กรมสมเด็จพระเทพฯ โปรดเกล้าฯ จัดทำห้องตรวจโควิด-19 พระราชทาน 4 รพ.


advertisement

       สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยประชาชน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ จัดซื้ออุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปบริจาคสมทบทุนได้ด้วยนั้น

        ล่าสุด (8 เมษายน 2563) เฟซบุ๊ก มูลนิธิชัยพัฒนา ได้โพสต์รายงานว่า…

          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนา ใช้งบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ฯ” โดยเริ่มด้วยกิจกรรมในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ก่อน ด้วยการจัดซื้อห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อ พระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆ โดยจัดรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละโรงพยาบาล

        ซึ่งในลำดับแรกประกอบด้วยโรงพยาบาล 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลยุพราชยะหา จังหวัดยะลา โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น ห้องคัดกรองและตรวจเชื้อดังกล่าวนี้ เป็นนวัตกรรมของ SCG HEIM และ Living Solution ของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


advertisement
กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ฯ [ads]

รูปแบบ


advertisement
ห้องคัดกรอง 


advertisement

        นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ หาที่สุดมิได้ทรงห่วงใยประชาชน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในตอนนี้ 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก มูลนิธิชัยพัฒนา 


advertisement