advertisement

กว่าจะเป็น! เทพีคู่หาบ กับคุณสมบัติที่ไม่ใช่ใครจะเป็นได้ง่ายๆ!


advertisement

       ในพระราชพิธีจรดพระนาคัลแรกนาขวัญ ของทุกๆปี จะมีผู้หญิงสวยสง่า หาบกระบุงข้าวเดินตามพระยาแรกนา เพื่อส่งข้าวเปลือกที่ถูกบรรจุอยู่ในกระบุงให้กับพระยาแรกนานำไปหว่าน โดยเทพีคู่หาบนั้นประกอบด้วย 4 คน คือ เทพีคู่หาบทอง 2 คน และเทพีคู่หาบเงิน 2 คน ซึ่งกว่าจะมาเป็นเทพีคู่หาบได้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ วันนี้เราเลยจะพาไปดูเส้นทางของเทพีคู่หาบ กว่าจะมาเป็นได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย 

       ในแต่ละปี ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำนักพระราชวังได้ร่วมการคัดเลือกผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นเทพีคู่หาบเงิน 2 คน เท่านั้น ส่วนเทพีคู่หาบทองนั้นก็คือ ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นเทพีคู่หาบเงินในปีที่แล้ว โดยสรุปคือ ในแต่ละปีคณะกรรมการจะคัดเลือกเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่เป็นคู่หาบเงิน ซึ่งเมื่อได้รับการคัดเลือกมาแล้ว ในปีต่อไปก็จะได้เลื่อนขั้นเป็นเทพีหาบทองต่อไป ต่อจากนี้จะมาดูคุณสมบัติกันน่ะครับว่าการที่จะคัดเลือกใครสักคนมาทำหน้าที่ตรงนี้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

1.เป็นข้าราชการสตรีในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

       -เป็นข้าราชการระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการขึ้นไป

      -เป็นผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แล้ว

       – เป็นโสด

       – เป็นกุลสตรี

      – เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง 


advertisement

      เมื่อได้คัดเลือกเทพีคู่หาบเงินแล้ว ก็จะมีการฝึกซ้อมพร้อมกับเทพีคู่หาบทอง ซึ่งในการซ้อมก็จะมีการ ถอนสายบัว การหาบกระบุงข้าว ซึ่งในทุกขั้นตอนจะต้องดูอ่อนช้อยสวยงาม และพร้อมเพียงกัน ซึ่งระยะเวลาที่ซ้อม คือ ประมาณสามเดือน 


advertisement

       จากการที่ค้นหาความรู้มาทำให้รู้เลยว่าการเป็นเทพี ใส่เสื้อผ้าสวยงามนั้นไม่ง่ายเลย เพราะจะต้องหาบข้าว ที่มีน้ำหนัก 10 กิโลกรัม ซึ่งเทพีจะต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีความอดทนสูง เพราะจะต้องหาบข้าวที่มีน้ำหนัก 10 กก เป็นเวลา 40-45 นาที ในวันพระราชพิธีจริง ที่ท้องสนามหลวง ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่เป็นเทพีหาบเงิน ในปีนี้ ในปีถัดไปจะเป็นเทพีหาบทอง และผู้ที่ทำหน้าที่เป็นเทพีหาบทองในปีนี้ ในปีหน้าก็จะเลื่อนกลายเป็นพี่เลี้ยงเทพี

     เทพีคู่หาบนั้นไม่ใช่แค่ผู้หญิงธรรมดาๆ ที่ใครก็จะมาเป็นได้ เพราะนอกจากความสวยแล้ว จะต้องเก่ง มีความสามารถ และสุขภาพร่ายกายแข็งแรงด้วย  

ขอขอบคุณที่มาจาก : @nickyfabx  , You are Inspiration 


advertisement