advertisement

กองสลากฯ ยืนยันวันออกรางวัลงวดถัดไปแล้ว ยันไม่รับซื้อสลากคืน


advertisement

        จากกรณีกลุ่มผู้พิการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ยื่นเรื่องถึงศาลปกครอง ขอให้มีคำสั่งเพิกถอนมติคณะกรรมการสลากฯ ที่ให้เลื่อนออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 เม.ย. 63 ไปเป็น 16 พ.ค. 63 พร้อมขอให้สำนักงานสลากฯ ยกเลิกสลากงวด 1 เม.ย. 63 และเปิดรับซื้อคืน รวมถึงรับรองสถานะตัวแทนผู้ค้ารายย่อย เพื่อให้ได้สิทธิขอรับเงินช่วยเหลือเดือนละ 5,000 บาท โดยให้เหตุผลว่าการเลื่อนออกรางวัลสลากต่อเนื่อง 2 ครั้ง ทำประชาชนขาดความเชื่อมั่น และไม่กล้าซื้อสลาก

         ล่าสุด (21 เม.ย. 63) นายธนวรรธน์ พลวิชัย โฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า ยืนยันการพิจารณาเลื่อนออกรางวัลสลากฯ ได้ทำถูกต้องตามพ.ร.บ.สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562 ซึ่งในมาตรา 13 ให้คณะกรรมการสลากฯ มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการและวางนโยบายของสำนักงานสลากฯ ทั้งหมดตั้งแต่กระบวนการจัดจำหน่าย การพิมพ์ การออกรางวัล และการรับขึ้นรางวัล

         ดังนั้นจึงเป็นการใช้อำนาจโดยชอบธรรม ที่สำคัญการเลื่อนออกรางวัลได้ยึดประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก ให้สอดคล้องกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รวมถึงคำสั่งเคอร์ฟิวของรัฐบาล ที่ต้องการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค เพราะหากให้ออกรางวัลตามเดิม อาจเป็นการกระตุ้นให้คนขายลอตเตอรี่ออกมาจำหน่ายจนเกิดการรวมกลุ่มและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเพิ่มได้

         "การร้องศาลปกครองถือเป็นสิทธิที่ผู้ขายทำได้ แต่ยืนยันว่าขณะนี้สลากงวด 1 เม.ย.ยังออกรางวัลวันที่ 16 พ.ค.ตามเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่โมฆะหรือยกเลิกแต่อย่างใด เพราะการพิจารณาเลื่อนออกสลากฯ ได้ทำตามอำนาจกฎหมายและมีเหตุผลรองรับไว้ อย่างไรก็ตามสุดท้ายก็ต้องรอกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองว่าจะรับฟ้องหรือไม่ ซึ่งเราคงไม่สามารถก้าวล่วงได้" [ads]

         ส่วนข้อเสนอต้องการให้สำนักงานสลากฯ รับซื้อสลากฯ คืนในราคาต้นทุน 70.40 บาทนั้น ยืนยันว่าทำไม่ได้ เพราะไม่มีกฎหมายรองรับ โดยที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการกฎษฎีกาก็เคยวินิจฉัยแล้วว่าสำนักงานสลากฯไม่มีอำนาจรับซื้อคืนสลาก อีกทั้งอาจมีผลกระทบต่อการจัดสรรจ่ายเงินรางวัลด้วย ที่สำคัญตามจารีตธรรมเนียมปฏิบัติผู้ซื้อและผู้ขายสลากฯในอดีต ก็รับทราบตรงกันว่าการรับซื้อสลากฯเป็นการขายขาด ขอคืนไม่ได้ อย่างไรก็ตามในภาวะวิกฤตเช่นนี้ รัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและซื้อผู้ค้าสลากฯไว้ ทั้งการลงทะเบียนขอเงินชดเชยรายได้ 5,000 บาท นาน 3 เดือน รวมถึงยังมีเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กู้ยืมได้


advertisement

         หลังจากที่เลื่อนไปถึง 2 ครั้ง และประชาชนก็กังวลกับวันออกรางวัล ล่าสุดก็มีคำตอบที่ชัดเจนแล้วล่ะค่ะ และยังสามารถเชื่อมั่นในการซื้อสลากได้ต่อไป


advertisement

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement