advertisement

การเรียนยุค 4G ใช้สถานการณ์จำลอง เรื่อง การอุปสมบท จัดเต็มสมจริงสุดๆ


advertisement

       ในยุคนี้การเรียนการสอนในห้องเรียนมีความแปลกใหม่มากยิ่งขึ้น มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ที่จะช่วยเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของเด็กๆได้ หนึ่งในนั้นคือ Situation Based Learning หรือการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง ที่จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้นด้วย

       และจะเป็นอย่างไร เมื่อการเรียนการสอนรูปแบบนี้ ถูกนำมาใช้กับการศึกษาเรื่องการอุปสมบท โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ รณจักร ยั่งยืน ได้เผยภาพความสนุกสนานในการเรียนของนักเรียน พร้อมระบุว่า…

        "การเรียนรู้แบบ Situation Based Learning เรื่องพิธีอุปสมบท นักเรียน ม.4 โรงเรียนสิงห์สมุทร จ.ชลบุรี ครูผู้สอน ครูเป้ รณจักร ยั่งยืน"

เรียนแบบสมจริง 


advertisement
พิธีอุปสมบท

แห่นาค 


advertisement
สมจริง 

พระก็มา 


advertisement


advertisement
รับพระ 

– [ads]

เด็กสนุก 

ได้ปฏิบัติ 

เข้าพิธี 

ตัดผม 

        จำลองสถานการณ์ได้จัดเต็มขนาดนี้ ไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วล่ะค่ะ เรียกได้ว่า เรียนจบคาบนี้ก็คงพร้อมบวชเลยทีเดียว

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอบคุณข้อมูลจาก รณจักร ยั่งยืน


advertisement