advertisement

การไฟฟ้า แจงโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาบ้าน ผู้ที่จะทำต้องรู้


advertisement

        เป็นข่าวดราม่าในช่วงที่ผ่านมา สำหรับค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้น ต้องจ่ายเติมขึ้นหลายเท่า เพราะว่าการไฟฟ้ามีการปรับขึ้นค่าไฟจากเดิม จนหลายคนออกมาโวยผ่านทางโซเชียล ล่าสุด ทางด้านเพจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับโครงการอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้ไฟฟ้า อย่าง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา" สำหรับภาคประชาชน ประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่อยากจะเข้าร่วมโครงการ โดยได้โพสต์ระบุว่า… 

         PEA ชี้แจงรายละเอียดผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชน ประเภทบ้านอยู่อาศัย (Solar PV Rooftop) พ.ศ. 2562

         ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)ได้มีประกาศจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV Rooftop) สำหรับภาคประชาชน พ.ศ.2562 ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กพช.) โดยในปี 2562 มีเป้าหมายการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย จำนวน 100 เมกะวัตต์สูงสุด (MWp)โดยแบ่งเป็นในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 30 เมกะวัตต์สูงสุด (MWp) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 70 เมกะวัตต์สูงสุด (MWp) และให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเป็นผู้ดำเนินการรับซื้อไฟฟ้าโครงการดังกล่าว โดยมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 กิโลวัตต์สูงสุด (kWp) ต่อเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า และขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้ไม่เกินเดือนธันวาคม 2562

         การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA )แจ้งรายละเอียดและคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

         -ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้ากับ PEA ประเภทบ้านอยู่อาศัย (ประเภทที่ 1) ที่จะติดตั้งหรือติดตั้ง Solar PV Rooftop แล้ว โดยเน้นให้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง(Self-Consumption) เพื่อลดค่ากระแสไฟฟ้า และส่วนที่เหลือสามารถขายคืนให้กับ PEA ได้ ในอัตรารับซื้อไฟฟ้า 1.68 บาท/หน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี

         -การเข้าร่วมโครงการฯมีค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้ากับ PEA เป็นเงิน 8,500 บาท (ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ Solar PV Rooftop)

         -คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นขอผลิตไฟฟ้าจะต้องเป็นเจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (ชื่อเดียวกับชื่อในบิลค่าไฟฟ้า) และเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าต้องเป็นทรัพย์สินของ PEA


advertisement


advertisement

         **ในกรณีชื่อผู้ที่ยื่นขอผลิตไฟฟ้าไม่ตรงกับชื่อเจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า อาทิ มีการซื้อขายบ้าน เจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเดิมถึงแก่ความตาย หรือ มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้ติดต่อการไฟฟ้าในพื้นที่ที่ใช้ไฟฟ้า เพื่อแก้ไขหรือโอนเปลี่ยนเจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าให้ถูกต้องก่อนยื่นขอผลิตไฟฟ้า

         สำหรับประชาชนที่ใช้ไฟฟ้ากับ PEA มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถยื่นขอผลิตไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ระบบ PPIM (https://ppim.pea.co.th) และท่านต้องลงทะเบียนสมัครบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ของระบบ PPIM ก่อนที่จะยื่นขอผลิตไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าสามารถยื่นขอผลิตไฟฟ้าได้ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ต้องรอประกาศจาก กกพ.ต่อไป

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Call Center หรือ กองส่งเสริมพลังงานทดแทนและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก ฝ่ายส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (PEA) โทร. 02-590-9753 02-590-9763 02-009-6053

         ข้อมูล : กองส่งเสริมพลังงานทดแทนและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก ฝ่ายส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

          ข่าว : แผนกฐานข้อมูลประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์


advertisement
ติดตั้งบนหลังคาบ้าน 

Solar PV Rooftop


advertisement
สุดยอดไปเลย

       ถือว่าเป็นโครงการที่ดีเลยทีเดียว ใครที่อยากจะเข้าร่วมโครงการนี้ก็ตรวจดูคุณสมบัติตามโครงการกำหนดดูนะครับ 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA 


advertisement