ขนส่งเยียวยา ใบขับขี่หมดอายุ 1-3 ปี ระหว่าง 4 ม.ค. – 31 มี.ค. 64 ยกเว้นการทดสอบ

   
advertisement
advertisement

        กรมการขนส่งทางบก ใช้มาตรการเยียวยากับผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุ 1 ปี และ 3 ปี ช่วงระหว่างวันที่ 4 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564 จะได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน รวมถึงทดสอบขับรถ โดยขึ้นอยู่กับประเภทใบขับขี่และปีที่หมดอายุ 

       นอกจากนี้ ยังผ่อนคลายการควบคุมการให้บริการด้านใบขับขี่ โดยการเปิดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ให้สิทธิผู้ที่จองคิวล่วงหน้าระหว่าง วันที่ 4 ถึง 31 มกราคม 2564 สามารถเลือกจองคิวใหม่ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม 2564 ส่วนผู้ที่จองคิวใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป สามารถเข้ารับบริการตามวันและเวลาที่นัดหมายได้ตามปกติ 

สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ หรือ ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ สิ้นอายุเกิน 1 ปี หรือ 3 ปี ระหว่างวันที่ 4 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564 ช่วงที่กรมการขนส่งทางบกงดการอบรม จะได้รับการยกเว้นการทดสอบ ดังนี้

- ใบขับขี่ หมดอายุเกิน 1 ปี ยกเว้นการทดสอบข้อเขียน

- ใบขับขี่ หมดอายุเกิน 3 ปี ยกเว้นการทดสอบขับรถ

- ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ หมดอายุเกิน 3 ปี ยกเว้นการทดสอบขับรถ

advertisement
 

        หากหมดอายุ "อนุโลม" ให้ใช้ประกอบการดำเนินการได้จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564 เช่นเดียวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ผ่อนผันการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่หมดอายุแล้ว สามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

       สำหรับใครที่ใบขับขี่หมดอายุ และเข้าเงื่อนไข ก็สบายใจได้เลยค่ะ เพราะทั้งขนส่งฯ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็อำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com

Advertisement
0
0
0