advertisement

ขุดโคกหนองนา ขุดเป็นรูปกีตาร์มุมสูงสวยมาก แต่ชาวเน็ตชี้ไม่มีประโยชน์


advertisement

       โคกหนองนาโมเดล เป็นการจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคกหนองนา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน 

      ล่าสุด ทางด้านผู้ใช้เฟสบุ๊ก พรรณนิภา รัฐอาจ ได้โพสต์ภาพโคกหนองนาโมเดล บนพื้นที่ 4 ไร่ โดยมีการขุดเป็นรูปกีตาร์ และตัวโน๊ต เมื่อมองจากมุมสูง น้ำสีฟ้าสวยเป็นอย่างมาก โดยระบุว่า…

โคกหนองนา 4 ไร่ พื้นที่  บ้านยาง ต.ลำดวล อ.กะสัง บุรีรัมย์  โดย น้ำโขงทวีทรัพย์ รถขุดสระมืออาชีพ  

มุมสูง 


advertisement
สวยมาก 

น้ำใสสุดๆ [ads]


advertisement
ความคิดเห็นจากชาวเน็ต 

        ผมเองก็ทำโคกหนองนานะครับ อยากแสดงความเห็นเกี่ยวกับการขุดสระลักษณะนี้สักหน่อย การขุดสระที่เป็นรูปร่างแปลกตานั้นจริงอยู่ว่ามันสวยงามเวลาที่มองจากมุมสูง แต่เราอย่าลืมว่าเวลาไปอยู่จริงทำจริง เราทำบนพื้นราบนะครับ สระเก็บน้ำรูปร่างแปลกตานำมาซึ่งการใช้ประโยชน์พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมและไม่มีประสิทธิภาพ "โชว์ได้แต่ใช้ยาก" บางคนออกแบบให้มีเกาะแก่งมากมาย มันจะก่อสร้างอะไรก็ยาก มีหลุมบ่อขวางไปหมด ในชีวิตจริงเราไม่ได้มองที่นาเราจากบนฟ้านะครับ เรามองจากพื้นดินราบๆ มันจะไม่เห็นอะไรที่สวยงามเหมือนมองบนฟ้า
แค่อยากฝากให้คิดดูให้ดีก่อนลงมือขุด เพราะขุดแล้วแก้ไม่ได้นะครับ


advertisement


advertisement
เพื่ออะไร? 

         ถ้าถามถึงเรื่องประโยชน์ในการขุดเป็นรูปต่างๆ ก็คงไม่มี แต่ก็คงเป็นความชื่นชอบ ความต้องการของเจ้าของพื้นที่ ทำแล้วมีความสุข แต่ใครที่กำลังใครจะทำโคกหนองนา ควรศึกษาให้ดีก่อนนะครับ 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก พรรณนิภา รัฐอาจ 


advertisement