advertisement

ข่าวดีชาวสองล้อ ขนส่งฯ ให้ทำใบขับขี่จยย. วันเสาร์-อาทิตย์ ได้แล้ว


advertisement

       ข่าวดีสำหรับคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ยังไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยทางด้านเพจเฟสบุ๊ก กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News ได้แจ้งข่าวดี โดยได้มีการ ปิดรับสมัครทำใบขับขี่ใหม่รถจักรยานยนต์ ในวันเสาร์-อาทิตย์ รุ่นที่ 249 วันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 รุ่นที่ 250 วันที่ 12-13 กันยายน 2563  

       ทั้งนี้ สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครทำใบขับขี่ใหม่รถจักรยานยนต์ ต้องมีอายุ 15 ปี และเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นแล้ว สนใจนำหลักฐานการสมัคร ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง และใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน) มาสมัครด้วยตนเองที่ กรมการขนส่งทางบก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รับจำนวนจำกัด ส่วนใบอนุญาตขับรถยนต์ ยังเปิดรับสมัครในวันและเวลาราชการ [ads]

       สำหรับ “โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ” ในวันเสาร์-อาทิตย์ สำหรับผู้ที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ใช้ระยะเวลา 2 วัน โดยวันเสาร์ เป็นการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับขี่

       นอกจากนี้ ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ แต่ผู้ผ่านการทดสอบที่ได้รับใบอนุญาตขับรถ มีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถตามระเบียบ

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com  


advertisement