advertisement

ข่าวดี ผู้สูงอายุถือบัตรคนจน รับเงินพิเศษเพิ่มอีก 10 เดือน


advertisement

      ข่าวดีสำหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 มีรายงานว่า เฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ รายงานข่าวความคืบหน้า กรณีผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จะได้รับการเติมเงินพิเศษอีกคนละ 10 เดือน 

     โดยที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งมีคุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน ตามเงื่อนไขดังนี้

      – ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ทุกคนทั่วประเทศ ประมาณ 4.7 ล้านคน

       หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่ม 10 เดือน

        – การให้เงินจะนับย้อนหลังตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน 2563 (4 เดือน) และตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 (ได้เดือนเว้นเดือน รวม 6 เดือน)


advertisement

          ได้คนละเท่าไร ? 


advertisement

          – คนละ 50-100 บาท ตามเกณฑ์รายได้สวัสดิการแห่งรัฐ 

          – หากรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้ 100 บาท 

          – หากรายได้ 30,000 – 100,000 บาทต่อปี ได้เดือนละ 50 บาท

คลิกเพื่อ >>>ชมคลิป<<<

          โดยจะโอนเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เร็ว ๆ นี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามข่าวกันให้ดีๆ  

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์  


advertisement