ข่าวดี ผู้มีรายได้น้อยที่อยากมีบ้าน เช็กเงื่อนไข ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้

   
advertisement
advertisement

      วันนี้ (4 ธันวาคม 64) ทางด้านเพจเฟสบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า ได้โพสต์แจ้งข่าวดีสำหรับคนที่มีรายได้น้อยแล้วอยากมีบ้านเป็นของตนเอง สามารถลงทะเบียนเพื่อให้การเคหะแห่งชาติ ช่วยหาบ้านที่เหมาะสมให้ได้ ทางด้านเว็บไซต์ http://dhds.nha.co.th/

      เงื่อนไขของผู้มีรายได้น้อย ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่น้อยกว่า 21 ปี อาศัยอยู่ในจังหวัดที่เลือกไม่น้อยกว่า 6 เดือน ไม่เป็นเจ้าของ หรือกำลังทำสัญญาซื้อขายที่อยู่อาศัย หากมีคู่สมรส ยื่นคำขอได้คนเดียว 

      ถ้าอาศัยอยู่ใน กทม. และปริมณฑล ต้องมีรายได้ทั้งครอบครัวไม่เกิน 40,000 บาทต่อเดือน ถ้าอาศัยอยู่ในต่างจังหวัด ต้องมีรายได้ทั้งครอบครัวไม่เกิน 17,000 บาทต่อเดือน เมื่อยื่นไปแล้ว ระหว่างรอผล ถ้ารายได้และจำนวนสมาชิกในครอบครัวเปลี่ยนแปลง จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ หลังจากได้สิทธิ ห้ามขาย

advertisement
 

รายได้น้อยก็มีบ้านได้ 

      หรือเปลี่ยนมือภายใน 5 ปี ผู้ที่ได้สิทธิเช่า ต้องคืนสิทธิเช่าก่อน หากปฏิเสธบ้านที่เจ้าหน้าที่หาให้ 2 ครั้ง รายชื่อจะถูกปัดไปอยู่ท้ายบัญชี และข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ในระบบนี้ มีอายุ 180 วัน ผู้สนใจ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน การเคหะแห่งชาติ 1615

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com

Advertisement
0
0
0