ข่าวดี ไม่ได้เป็นข้าราชการ ก็มีบำนาญได้ มีน้อยก็ออม ขั้นต่ำ 50บาท

   
advertisement
advertisement

     เป็นเรื่องที่ต้องวางแผนเอาไว้จริงๆ สำหรับเมื่อเกษียณอายุ 60 ปีแล้ว จะมีรับเงินบำนาญไว้ใช้เดือนละเท่าไหร่ ถ้าเป็นข้าราชการก็คงจะไม่ต้องคิดหนัก แต่ถ้าหากว่าชาวบ้านทั่วไปที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ อยากจะมีเงินบำนาญหลังเกษียณอายุ 60 ปี ก็พอจะมีทางในการออมเงินกับทางกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

       ล่าสุด ทางด้านเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ได้โพสต์รายละเอียดเกี่ยวกับการออมเพื่อรับเงินบำนาญที่รัฐบาลได้มีโครงการออกมาให้ประชาชนคนไทยทุกคน โดยระบุว่า...

       ไม่ต้องเป็นข้าราชการ..ก็มีบำนาญได้

       โครงการออมเงินเพื่อเป็นหลักประกันบำนาญให้กับประชาชนที่ไม่อยู่ในระบบสวัสดิการแรงงาน ซึ่งดำเนินการโดยกองทุนการออมแห่งชาติ( กอช.)

       วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้พี่น้องประชาชน ได้มีโอกาสออมเงินเก็บไว้ใช้หลังอายุ 60 ปี เรียกว่าเป็นเงินบำนาญหลังเกษียณเหมือนกับราชการ ซึ่งจะช่วยให้การใช้ชีวิตในวัยสูงอายุมีความสุขขึ้น

       สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ คือ กลุ่มประชาชนที่ไม่มีสวัสดิการแรงงาน อาทิ กลุ่มของพ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร แม่บ้าน และกลุ่มอาชีพรับจ้างทั่วไป แรงงานนอกระบบ และผู้ที่ไม่ยังไม่รับความคุ้มครอง เช่น นักเรียน นักศึกษา เป็นต้น โดยกลุ่มคนเหล่านี้สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยสมัครใจ และเริ่มต้นออมได้ตั้งแต่ 50 – 13,200 ต่อปี และไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะต้องจ่ายเงินออมในทุกเดือน โดยหากเดือนไหนมีน้อย ก็จ่ายน้อย เดือนไหนมีมากสามารถจ่ายมากได้ โดยรัฐจะจ่ายสมทบให้อีกส่วนหนึ่งในทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยแบ่งช่วงอายุดังนี้

       ช่วงอายุ 15-30 ปี รัฐจะจ่ายสมทบให้ 50% ของเงินออมแต่ละครั้งโดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 600 บาท

       ช่วงอายุ 30-50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 960 บาท

       ช่วงอายุ 50-60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 1,200 บาท

       ซึ่งเมื่อออมเงินจนถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ก็จะได้เงินกลับคืนมาเป็นเงินบำนาญ สูงสุดถึง 7,200 บาท/เดือน

       โดยพี่น้องประชาชนที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกและส่งเงินออมสะสม โดยใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชน ผ่านทางหน่วยรับสมัครของ กอช. อาทิ ที่ว่าการอำเภอ 878 แห่งทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ ธนาคารรัฐทั้ง 4 แห่งคือ ธ.ก.ส. ,ธอส. ,ธ.ออมสิน และ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา หรือผ่านสถาบันการเงินชุมชน และเครือข่าย กอช.ทั่วประเทศ

       นอกจากนี้เมื่อเป็นสมาชิกของ กอช. และเริ่มออมเงินแล้ว พี่น้องประชาชนสามารถดูยอดสะสมเงินออม ได้ผ่านแอพพลิเคชั่น “กอช.” โดยกรอกข้อมูลชื่อบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

       นี่คืออีกหนึ่งโครงการของรัฐบาล โดยหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการคลัง ซึ่งต้องการดูแลสร้างสวัสดิการที่ดีให้กับคนไทยทุกคน เพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดี และก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ

      เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการออมเงินของประชาชนทั่วไป สามารถมีเงินบำนาญใช้หลังจากเกษียณอายุ 60 ปี ก็ลองไปศึกษาข้อมูลกันดูเพิ่มได้ 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 

Advertisement
0
0
0