ครม.ลงมติ ยุบโรงเรียนที่มีเด็กไม่ถึง 120คน โคราชโดนแล้วกว่า 100แห่ง

   
advertisement
advertisement

       นายพรชัย อำนวยทรัพย์ สส.เขต 10 จังหวัดนครราชสีมา เผยถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลจะมีการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก ว่า ตนเห็นด้วย แต่ต้องมีการดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่ในวันนี้มติของ ครม. ออกมาว่า หากไม่ถึง 120 คน ยุบทันทีหรือต้องไปควบรวม สิ่งเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อการศึกษา ขวัญและกำลังใจของคณะบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน เพราะทั้งประเทศมีไม่ต่ำกว่า 15,000 โรงเรียน ที่ไม่ถึง 120 คน ที่จะถูกยุบ ซึ่งจะทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความวิตกกังวลเป็นอย่างมาก

         ปัญหาถัดมา คือ ปัญหาเกี่ยวกับผู้อำนวยการกว่า 15,000 คนที่ถูกยุบ เนื่องจาก ระดับผู้อำนวยการจะกลับไปมีตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และมีความแตกต่างกันด้านศักดิ์ศรี และ ในแนวทางด้านการศึกษามีความต้องการที่จะมีเรื่องของเป็นนิติบุคคล มีการบริหารงานด้วยตนเองได้เนื่องจากปัจจุบันอยู่ภายใต้ของรัฐ วันนี้นโยบายของทางภาครัฐเป็นนโยบายส่วนกลาง ซึ่งทุกโรงเรียนอยู่ภายใต้ต้องยอมรับนโยบายส่วนกลางจากรัฐและในเรื่องของงบประมาณเกินความต้องการ

       หากเป็นนิติบุคคล ก็จะสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณเองได้คล้ายๆกับโรงเรียนเอกชน โดยค่อยๆทดลองใช้กับโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่พิเศษ หรือโรงเรียนประจำจังหวัด เพราะบางครั้งแต่ละสถานที่หรือท้องที่ บริบทมีความแตกต่างกัน แต่หากเป็นนิติบุคคลก็จะสามารถดูแลในส่วนที่ขาดได้ แต่ในปัจจุบันคือการรอคำสั่งจากส่วนกลางเท่านั้น ซึ่งในกรณีที่มีผู้อำนวยการ 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร หรือ ฝ่ายอำนวยการ เป็นไปได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากจะทำให้เกิดการแตกแยกออกเป็น2ฝ่ายได้อย่างชัดเจน โดยหากมีการจัดการต้องมีการจัดการให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยหลังจากการยุบรวมโรงเรียน ต้องมีแนวทางในการจัดการโรงเรียนให้เป็นในรูปแบบนิติบุคคล

      ในส่วนของ จังหวัดนครราชสีมามีการโดนยุบรวมโรงเรียนไม่ต่ำกว่า 100 โรงเรียนโดยประมาณ เพราะมีตำบลมากและมี 3,000 กว่าหมู่บ้าน จะมีโรงเรียนกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งปัญหาใหญ่จะเกิดจากการจัดสรร ระดับผู้อำนวยการ เรื่องของงบประมาณ เรื่องของการเดินทางของนักเรียน และทำให้ค่าใช้จ่ายต่อหัวของเด็กนักเรียนต้องไปอยู่ในโรงเรียนที่ยุบรวมไปแล้ว และแนวทางหลังจากการยุบรวมโรงเรียนค่าอาหารกลางวันของนักเรียนจะมีการเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม

      ประเด็นนี้เป็นที่ติดตามของบุคคลากรทางการศึกษา และประชาชน ซึ่งในที่สุด ครม.ก็มีมติให้ยุบโรงเรียนจริงๆ เชื่อว่าคงต้องปรับตัวและมีแผนรองรับปัญหาที่จะตามมาอีกมากมาย

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 

Advertisement
0
0
0