ครม.เศรษฐกิจ คุมราคาตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าห้ามเกิน 150บาท

   
advertisement
advertisement

      ในการเดินทางในกรุงเทพมหานคร ประชาชนส่วนหนึ่งใช้การโดยสารรถไฟฟ้าเป็นหลัก เพราะสะดวก รวดเร็ว แต่ก็มีราคาตั๋วค่อนข้างที่จะสูงเมื่อเทียบกับราคารถโดยสารสาธารณะอย่างอื่น ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐฯเคยชี้ว่าจะมีการควบคุมราคาตั๋วโดยสาร

        ล่าสุด (1 พ.ย. 62) ที่ประชุมคณะครม.เศรษฐกิจ หารือถึงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย เพราะพบปัญหาว่ามีหลายช่วงและผู้ลงทุนหลายราย หากไม่บริหารจัดการที่ดีประชาชนจะขึ้น-ลงสถานีหลายครั้ง ทำให้เกิดปัญหาและค่าใช้จ่ายสูงมากกว่า 150 บาท

        ประชุมมีมติ ขอให้ค่าโดยสารไม่แพงเกินไป เพราะปีที่แล้วมีการออก มาตรา 44 เรื่องนี้ให้มีการประสานงาน และลดค่าใช้จ่ายประชาชน ซึ่งมติของ ครม.เศรษฐกิจ ไม่มีอำนาจอนุมัติ จากนี้จะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติต่อไป

คุมราคาตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าห้ามเกิน 150บาท​

         หากทำได้จริงก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับชาวกรุงเทพมหาครค่ะ เพราะการโดยสารทางรถไฟฟ้ามีความสะดวกรวดเร็ว ปัญหาตอนนี้มีเพียงราคาตั๋วที่ค่อนข้างสูงเท่านั้น

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 

Advertisement
0
0
0