ครม.ไฟเขียว อนุมัติยกเว้นภาษีเงินได้วิสาหกิจชุมชน ให้อีก 3 ปี

   
advertisement
advertisement

       เมื่อวาน (13 พ.ค.) ที่ผ่านมา น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม. )อนุมัติมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยการขยายระยะเวลา การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับวิสาหกกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

       เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล มีเงินได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ออกไปอีก 3 ปี สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2565 จากเดิมที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 330 (พ.ศ.2560) สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 ธ.ค.2562

advertisement
 

         นอกจากนี้ การขยายเวลาการยกเว้นภาษีจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในเรื่อง

         1.บรรเทาภาระภาษีให้วิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง

         2.เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศและสามารพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการของชุมชนให้เติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอนาคต

         3.สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนรวมตัวประกอบกิจการเพื่อสร้างรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

         เป็นการขยายเวลาการยกเว้นภาษีสำหรับวิสาหกิจชุมชน เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้วิสาหกิจชุมชน และเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอีกด้วย

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 

Advertisement
0
0
0