advertisement

ครั้งแรกในเมืองไทย สัมผัสกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี ฮ่องเต้ ของแท้


advertisement

       ประวัติศาสตร์ของจีนเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และยาวนาน หนึ่งยุคในประวัติศาสตร์ของจีนที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่รู้จักก็คือ จิ๋นซี ฮ่องเต้ ทรงเป็นจักรพรรดิพระองค์แรกแห่งประเทศจีน ตำแหน่ง "หฺวังตี้" นี้พระเจ้าแผ่นดินจีนทรงใช้สืบต่อกันมาอีกสองพันปี 

      ล่าสุด เป็นข่าวดีของครั้งแรกในประเทศไทยที่คนไทยจะได้สัมผัส 'กองทัพทหารดินเผา' ของแท้จาก 'สุสานจิ๋นซี ฮ่องเต้'

       แถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับนิทรรศการพิเศษ ‘จิ๋นซี ฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา’ มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีนขนหุ่นทหารดินเผา รถม้า และโบราณวัตถุจากสุสานจิ๋นซี ฮ่องเต้ ของแท้ทุกชิ้น อายุกว่า 2,700 ปี รวม 86 รายการ 133 ชิ้น ในจำนวนนี้ 17 ชิ้น เป็นวัตถุโบราณเกรด A

       การลำเลียงวัตถุโบราณจากสุสานจิ๋นซีเดินทางมาประเทศไทยนั้น สถานทูตจีนประจำประเทศไทยยืนยันว่า ไทยและจีนวางแผนและประสานงานกันอย่างละเอียด ประณีต ทุกขั้นตอน เพื่อให้คนไทยได้ใกล้ชิด ซึมซับ และเรียนรู้วัตถุโบราณจากสุสานจิ๋นซีให้ได้มากที่สุด

       นับเป็นครั้งแรกที่มีการจัดแสดงโบราณวัตถุจากสุสานจิ๋นซี ฮ่องเต้ ในประเทศไทย ไม่ต้องบินไปถึงเมืองซีอาน มณฑลส่านซี โดยกรมศิลปากร ประเทศไทย ประสานขอยืมมาจัดแสดง 3 เดือนเต็ม


advertisement

       พิธีเปิดจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 หลังจากนั้นตั้งแต่วันพุธที่ 18 กันยายน ถึง 15 ธันวาคม 2562 จะเปิดให้คนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เข้าชม ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ ในเวลา 9.00 – 16.00 น. (ปิดวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

       ค่าธรรมเนียมเข้าชม คนไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร หรือ โทร. 022241333 และ 022241402


advertisement

ครั้งแรกของคนไทย 


advertisement

เก่าแก่มาก 

      เป็นโอกาสที่ดีที่คนไทยที่สนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ของจีน ในยุคของจิ๋นซี ฮ่องเต้ หุ่นทหารเก่าแก่มากมายจะมาจัดให้คนไทยได้ชมกันิย่างใกล้ชิด ไปชมกันได้เลย 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร   


advertisement