advertisement

คลังตัดสิทธิ์เงินเยียวยา 5,000 แล้ว 12 ล้านราย รอลุ้นอุทธรณ์ 6 ล้านราย


advertisement

      วันที่ 15 เม.ย. 63 นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เผยถึงความคืบหน้ามาตรการจ่ายเงิน เยียวยา 5,000 บาทว่า ล่าสุดมีประชาชนลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน http://xn--q3c.com/ แล้ว กว่า 27 ล้านคน โดยขณะนี้ทยอยจ่ายเงินให้ประชาชนที่ผ่านเกณฑ์แล้ว 3 ล้านคนเศษ หลังจากนี้กระทรวงการคลังจะทยอยจ่ายเงินให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์อย่างต่อเนื่องทุกวัน

       ส่วนประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์มีประมาณ 12 ล้านคน เพราะไม่เข้าข่ายมาตรการ และยังมีกลุ่มที่อยู่ระหว่างขอข้อมูลเพิ่มเติมอีกประมาณ 6 ล้านคนเศษ โดยส่วนนี้มีการส่งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาแล้วประมาณ 1.9 ล้านคน ยังเหลืออีกประมาณ 4 ล้านคนเศษที่ยังไม่แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามา ก็จะเร่งประสานเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ต่อไป

       ส่วนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด จะมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์เข้ามาที่กระทรวงการคลังให้เร่งพิจารณา หากการตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง ชัดเจน จะเร่งอนุมัติเงินเยียวยา 5,000 บาทให้ประชาชนที่ผ่านเกณฑ์โดยเร็วที่สุด

       ประชาชน 6 ล้านคนที่อยู่ระหว่างการขอข้อมูลเพิ่มเติมนั้น บางส่วนมีคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ เช่น อายุไม่ถึง 15 ปีก็ถูกตัดสิทธิ์ทันที ส่วนคนที่อายุเข้าเกณฑ์ 18 ปีขึ้นไป บางส่วนมีการกรอกเลขประจำตัวประชาชนผิด กรอกคำนำหน้า เช่น นาย นาง นางสาวติดกับชื่อ ทำให้ไม่ตรงกับข้อมูลของกรมการปกครอง ทำให้ได้รับเอสเอ็มเอสแจ้งว่าข้อมูลไม่ตรง ในส่วนนี้สามารถเข้าไปใน www.เราไม่ทิ้งกัน http://xn--q3c.com/ เพื่อขอทบทวนสิทธิ์ได้ โดยจะเปิดให้มีการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.นี้ [ads]


advertisement

        นอกจากนี้ยืนยันว่า กระทรวงการคลังยังไม่มีแนวคิดจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทตามบัญชีครัวเรือน เนื่องจากบางครัวเรือนไม่ได้รับผลกระทบจริง ตรงนี้ยอมรับว่าเป็นประเด็นและเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน และตาม พ.ร.ก. กู้เงินฉุกเฉิน 1 ล้านล้านบาท ระบุไว้ชัดเจนว่า จะต้องจ่ายเงินเยียวยาให้ตรงตัวผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จิรง ถ้าจ่ายไม่ตรงตัว ไม่ตรงจุด ผู้ที่จ่ายเงินต้องรับผิดชอบ ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบตามหลังเสมอ


advertisement

        แน่นอนว่าตอนนี้ประชาชนมีการตั้งคำถามมากมายเกี่ยวกับมาตรการแจกเงินเยียวยา 5,000 บาท ซึ่งก็ได้คำตอบที่ชัดเจนไปพอสมควรแล้วล่ะค่ะ

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement