advertisement

คลังดันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นโครงการถาวร ลงทะเบียนใหม่ม.ค.63


advertisement

     เมื่อวาน (22 ธ.ค.62) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบหมายให้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ปรับรูปแบบโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จากโครงการชั่วคราวให้เป็นโครงการถาวร เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างจริงจัง โดยจัดตั้งสำนักบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขึ้นมากำกับดูแลโดยตรง

          ทั้งนี้ จะมีการเปิดรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและภูมิภาคเข้ามาดำเนินการตรวจสอบสถานะลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติและการให้คำปรึกษา ซึ่งที่ผ่านมาใช้กลไกธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ทั้งกรุงไทย ธ.ก.ส. และออมสิน เป็นหลัก โดยขณะนี้กำลังหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับรายละเอียดในการจัดตั้งสำนักงานนี้

          นายอุตตม เปิดเผยอีกว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะรายงานรูปแบบการจัดตั้งสำนักบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และหลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยในช่วงต้นเดือนมกราคม 2563 และกระทรวงการคลังจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา หากคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วก็จะสามารถดำเนินการจัดตั้งสำนักบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่ได้ทันปลายเดือนมกราคม 2563 

          จากโครงการชั่วคราวจะทำให้เป็นโครงการถาวรเพื่อแก้ไขปัญหาความยากขนให้กับผู้มีรายได้น้อย จัดสำนักงานโดยเฉพาะขึ้นมาดูแลเลย 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement