จริงหรือไม่? ปลานิลเป็นสัตว์กินพืช แต่มีส่วนทำให้จำนวนกุ้งก้ามกรามลดลง

   
advertisement
advertisement

       ปลานิล เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งซึ่งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ สามารถเลี้ยงได้ในทุกสภาพ เจริญเติบโตเร็ว การเพาะเลี้ยงระยะเวลา 1ปี มีอัตราการเติบโต ถึงขนาด 500 กรัม ส่วนขนาดปลานิลที่ตลาดต้องการจะมีน้ำหนัก ตัวละ 200-300 กรัม ปลานิลมีรสชาติดีมีผู้นิยมบริโภคกันอย่างกว้างขวาง 

        ล่าสุด ทางด้านผู้ใช้เฟสบุ๊ก บรรจง นะแส ได้สอบถามเกี่ยวกับการขยายตัวของปลานิลในทะเลสาบสงขลา มีส่วนทำให้ปริมาณกุ้งก้ามรรามลดลงอย่างไร โดยระบุว่า.... 

        มีคำถาม​ในทางวิชาการ​ที่อยากหาคำตอบ​หน่อย​ครับ....

        ปรากฏ​การ​ของ​การ​ขยายตัว​/เพิ่ม​จำนวน​อย่า​ง​รวดเร็ว​ของ​ปลานิลในทะเลสาบ​สงขลา​(ซึ่ง​เป็น​ปลาต่างถิ่น​ที่​มี​การ​นำมาปล่อย​เมื่อไม่กี่ปี)​ผลดีคือทำ​ให้​พี่น้อง​ชาว​ประมง​รอบ​ๆทะเล​สาบ​จับได้​กัน​มากวันละ3-400กิโล​ๆละ20บาทถือเป็น​รายได้ที่ดีพอสมควร...

        ในอีกด้านสัตว์​เศรษฐกิจ​ประจำถิ่น​คือกุ้งก้ามกราม​(ซึ่ง​มีราคา​แพงกิโล​ละเกือบ1000บาท)​ในพื้นที่​ๆมีการขยายตัว​ของ​ปลานิลก็เริ่ม​หายไป ผมรับรู้มาว่าปลานิลเป็น​สัตว์​กิน​พืช​แล้ว​เกี่ยว​ข้อง​อะไร​กับ​การลดหรือหาย​ไป​ของ​กุ้ง​ก้าม​กรามซึ่ง​เป็น​สัตว์​น้ำประจำถิ่น?

        ท่านใด​พอ​จะมี​ข้อมูล​/หรือ​คำอธิบาย​ไหม​ครับ​จักขอบคุณ​เป็น​อย่างสูง

ปลานิลขยายตัวจำนวนมาก 

เยอะสุดๆ 

กุ้งก้ามกรามในพื้นที่ลดลง

advertisement
 

สัตว์ในพื้นที่ 

-

ความคิดเห็นจากชาวเน็ต 

ปลานิลเป็นสัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์ได้ 

ตัวอ่อนแมลง กุ้งฝอย ปลานิลกินได้สบายเลย  

        ปลานิลที่จริงแล้ว กินอาหารได้หลากหลาย เช่น ไรน้ำ, ตะไคร่น้ำ, ตัวอ่อนของแมลง, กุ้งฝอย ตลอดจนพืชผักชนิดต่างๆ จึงเป็นสาเหตุให้กุ้งก้ามกรามมีประมาณลดลงได้นั่นเอง 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก บรรจง นะแส 

Advertisement
0
0
0