advertisement

จัดระเบียบคลองลาดพร้าวสู่คลองเปรมประชากร เป็นสยามเวนิสโมเดลต้นแบบ


advertisement

       สยาม เวนิส จาก คลองลาดพร้าว สู่ คลองเปรมประชากร ยกเป็น โมเดล ต้นแบบพัฒนา เมือง UNESCAP นำนายกเทศมนตรีจาก 15 เมือง 8 ประเทศ ดูงานจัดระเบียบคลอง

        ผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรทางเศรษฐกิจสังคมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก องค์กรสังคมเศรษฐกิจเอเชีย ( UNESCAP ) และได้ความร่วมมือจาก APRUCLG ASPAC และ IGES นำนายกเทศมนตรีจาก 15 เมือง รวม 8 ประเทศ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ได้แก่อัฟกานิสถาน , สาธารณรัฐคิริบาส มัลดีฟ , มาเลเซีย, ประเทศพม่า , เนปาล และ ฟิลิปปินส์ และหมู่เกาะโซโลมอน ประมาณ 30 คน ล่องเรือร่วมกับผู้บริหาร พอช. เพื่อศึกษาดูงานพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองลาดพร้าว ตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคง หรือ “ ประชารัฐริมคลอง “ จากชุมชนคลองบางบัว เขตหลักสี่ มายังชุมชนหลังวค.จันท์เกษม เขตจตุจักร

        พร้อมยกให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของประชาชนที่มีรายได้น้อย เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองเพื่อในการศึกษาดูงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน “ บ้านมั่นคงริมคลองแห่งแรกของประเทศไทย “….”คืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง คืนสายคลองให้ส่วนรวม “ และโครงการ “รื้อบ้านเดิม สร้างบ้านใหม่ คืนน้ำใสให้คลองเปรมประชากร “

        ด้วยความร่วมมือของ ทั้ง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ กองทัพภาคที่ 1 กรมธนารักษ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานเขตจตุจักร เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง และ จังหวัดปทุมธานี

            กลายเป็นสยาม เวนิส จาก คลองลาดพร้าว สู่ คลองเปรมประชากร ยกเป็น โมเดล ต้นแบบพัฒนา เมือง UNESCAP สวยน่ามองขึ้นเยอะเลยทีเดียว 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก Wassana Nanuam 


advertisement