advertisement

จิมมี่ ชวาลา รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นที่ 1 


advertisement

       นายจิมมี ชวาลา เศรษฐีใหญ่ใจดีแห่งนครศรีธรรมราช ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 1 ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.) ชั้นตราสำหรับผู้บริจาคทรัพย์สิน จำนวน 30,000,000 บาทขึ้นไป ซึ่งถือเป็นเกียรติยศสืบต่อไป

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 1 ปฐมดิเรกคุณาภรณ์

ถือเป็นเกียรติสำหรับครอบครัวอย่างมาก


advertisement

       จิมมี่ หรือ นายจิมมี่ ชวาลา (Jimmy Chawala) เป็นพ่อค้าผ้าชาวไทย เชื้อสายอินเดีย ที่ชอบทำบุญ บริจาค ให้กับหลายๆโครงการอยู่เรื่อยๆ  

ขอขอบคุณที่มาจาก : Pongsak Nanakorn 


advertisement