advertisement

จีนทุ่มงบแจกบ้านให้ชาวนายากจนกว่า 140,000คน


advertisement

        เป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างมาก สำหรับข่าวของทางประเทศจีน ที่มีการใส่ใจประชาชนที่มีการแจกบ้านให้กับชาวนา เพื่อขจัดความยากจนให้หมดไปโดยสมบูรณ์ภายในปี 2020 เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ช่วยเหลือบรรดาเกษตรกรและคนเลี้ยงสัตว์ที่ยากจนจำนวนมากให้ย้ายจากพื้นที่เขตภูเขาและทะเลทรายอันห่างไกล เข้ามาอาศัยอยู่บริเวณที่ราบและโอเอซิส เพื่อให้มีต้นทุนชีวิตที่ดีขึ้นไปชมภาพกันเลยครับ 

แจกที่พักอาศัยให้ชาวนา 

ให้มาอยู่ในพื้นที่ที่ดีขึ้น 


advertisement
สุดยอดไปเลย

น่าอยู่สุดๆ 


advertisement
น่าชื่นชมรัฐบาลจีน 

         เป็นโครงการที่ดีมากๆ เลยทีเดียว เป็นการใส่ใจประชาชนที่น่าชื่นชมจริงๆ ให้ที่พักอาศัยให้กับชาวนาที่ยากจนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึเน สุดยอดมากๆ 


advertisement

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement