อมรัตน์ จี้ รมว.แรงงานนำเงินกองทุนประกันสังคม มาช่วยปชช.

   
advertisement
advertisement

      จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกในตอนนี้ ต้องบอกเลยว่าสร้างผลกระทบแทบจะทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ เกิดปัญหาการตกงาน ว่างงานจำนวนมาก ต้องบอกเลยว่าเดือดร้อนการทุกหย่อมหญ้าจริงๆ 

        ล่าสุด (2 เม.ย.63) นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ได้โพสต์เรียกร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ช่วยเหลือแรงงานในวิกฤตเศรษฐกิจจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยโพสต์ระบุว่า...

       [ข้อเรียกร้องด่วนต่อรมต.กระทรวงแรงงานผ่านคณะกรรมการประกันสังคม : ทางรอดที่เป็นไปได้ด่วนที่สุด โดยไม่ต้องแตะต้องงบประมาณรายจ่ายฯ ในวิกฤติเศรษฐกิจจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19]

       กองทุนประกันสังคมเป็นกองทุนใหญ่ที่สุดของประเทศด้วยจำนวนเงินมากกว่า 2 ล้านล้านบาท มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับชีวิตคนไทยระบบประกันตนมากกว่า 16 ล้านคน จึงสมควรรีบเข้ามามีบทบาทในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องคนไทยในห้วงยามนี้อย่างที่สุด

       จะทำได้อย่างไรนั้นไม่ยุ่งยากเลย เพราะที่ผ่านมาประเทศเราเคยได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนนี้มาแล้วหลายต่อหลายครั้งผ่านการออกเป็นพรก.หรือกฎกระทรวง เช่น

       -เคยนำเงินจากกองทุนประกันสังคมให้สมาชิกกู้เพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อซื้อยานพาหนะ หรือเพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน โดยผ่านการออกเป็นพระราชกฤษฎีกา หรือออกเป็นกฎกระทรวง

       ที่ผ่านมานั้นมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว โดยเมื่อคณะกรรมการประกันสังคมซึ่งมีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิจารณาให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือออกเป็นระเบียบต่าง ๆ ที่ผ่านมาก็สามารถดำเนินการได้ทันที

       เรื่องเร่งด่วนนี้ก็ทำได้เช่นกันหาก คณะกรรมการสำนักงานประกันสังคม และท่านรัฐมนตรีมีความตั้งใจที่จะบําบัดทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนที่เคยหรืออยู่ในระบบประกันสังคมในขณะนี้จำนวนมหาศาลนับสิบล้านคน

       ดิฉันได้ทำการศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าแนวทางนี้ทำได้รวดเร็วมีความเป็นไปได้และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์เร่งด่วน

       ที่สำคัญที่สุดคือ เป็นข้อเรียกร้องที่ยังคงยืนอยู่บนหลักการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข และภายใต้แนวคิดประกันสังคมสร้างสรรค์ให้หลักประกันกับชีวิต โดยดิฉันมีข้อเสนอและเรียกร้องนี้

       - ไม่ให้ผู้ประกันตนเองต้องสูญเสียความมั่นคงในชีวิตบั้นปลาย

       - ไม่ต้องถูกตัดขาดไปจากระบบประกันสังคม แต่ยังคงไว้ซึ่งสิทธิในการรับเงินบำเหน็จบำนาญตามระเบียบเดิมทุกประการ คือ

       - ได้รับบำเหน็จ เมื่อส่งเงินสะสมรวมไม่ถึง 180 เดือน จะได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผล

       - ได้รับบำนาญคือเมื่อส่งเงินสมทบเกิน 180 เดือนจะได้รับบำนาญทุกเดือนเพื่อความมั่นคงตลอดชีวิต

       - ผู้ประกันตนที่ได้ออกจาก งานประจำมาแล้วและได้สิทธิ์กู้เงินตัวเองออกมาบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้าตามแนวทางที่เสนอ

       หากพวกเขาเหล่านั้นกลับเข้าทำงานและสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคมอีกครั้ง ก็นับอายุปีการส่งเงินเข้ากองทุนได้ต่อเนื่อง

       ในวิกฤตการณ์ที่ถือว่าอยู่ในขั้นมืดแปดด้านของประเทศเวลานี้ดิฉันขอเสนอ

advertisement
 

       1. ให้คณะกรรมการประกันสังคมกำหนดกฎเกณฑ์ วิธีการนำเงินจากกองทุนประกันสังคมมาให้สมาชิกกู้ในสัดส่วน 60-80% ที่ตนเองเป็นเจ้าของหรือมากกว่านั้น

       2. กำหนดให้ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน เพราะเงินนี้เป็นเงินส่วนที่ผู้กู้เป็นเจ้าของเองอยู่แล้ว

       3. เป็นเงินกู้ที่ปลอดดอกเบี้ย หรือ หากคิดดอกเบี้ยต้องเป็นดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำที่สุดเท่าที่เคยมีมาในระบบ

       4. ให้ปลอดการผ่อนชำระคืนในปีแรก หากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคตไม่ดีขึ้นอาจพิจารณาขยายเวลาได้

       5. ผู้กู้ที่มีอายุเกิน 50 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีมีโอกาสูงที่จะไม่กลับเข้ามาสู่ระบบจ้างงานอีก อาจจะให้กู้ไปเลยโดยไม่ต้องต้องกำหนดให้ผ่อนชำระคืน

       6. นำแนวทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงแรงงานมาใช้ สหกรณ์ฯ นี้ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถพิจารณาปล่อยกู้ได้เสร็จภายใน 5 วันทำการ และใช้วิธีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วประหยัดค่าเดินทาง

       ที่ผ่านมา ได้เคยมีการอนุมัติให้นำเงินจากกองทุนประกันสังคมนับแสนล้าน ออกไป ปล่อยกู้ให้กับโครงการบ้านมั่นคงและบ้านเอื้ออาทรของรัฐบาลมาแล้ว

       ดิฉันเห็นว่าในฐานะที่กองทุนประกันสังคมมีจำนวนเงินในกิงทุนก้อนมหึกมามากกว่า 2 ล้านล้านบาท ทั้งยังมีรายได้ดอกผลจากการลงทุนอีกปีละมากกว่า 2-3 หมื่นล้านบาท และยังสัมพันธ์ใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับประชาชนมากกว่า 16 ล้านคน

       จึงสมควรต้องใช้ประโยชน์จากกองทุนนี้ในการพยุงปัญหาความเดือดร้อนแสนสาหัสเพื่อบรรเทาทุกข์ของพี่น้องประชาชนที่เป็นปัญหาเร่งด่วนที่สุดในขณะนี้ ขอเรียกร้องให้คณะกรรมการกองทุนประกันสังคมนำเสนอต่อรมต.โดยเร็วที่สุดเพราะอำนาจอยู่ที่คณะกรรมการประกันสังคมและรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเท่านั้น #เราจะฝ่าวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งนี้ไปด้วยกัน

       ** ขอย้ำอีกครั้งว่า ข้อเสนอนี้ได้ศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตน จะไม่ทำให้สมาชิกต้องขาดช่วงในการเป็นสมาชิก

       ทั้งยังมีความต่อเนื่องของระยะเวลาเป็นผู้ประกันตน ที่จะได้รับสิทธิ์ในบำเหน็จและบำนาญโดยการกู้นี้ยังคงมีเงินส่วนหนึ่งที่เหลืออยู่ในกองทุน และยังคงอยู่ภายใต้หลักการแนวคิดของหลักประกันความมั่นคง เฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข อีกทั้งทำให้กองทุนมีคุณค่า มีประโยชน์กับสภาวการณ์ในวันนี้อย่างแท้จริง

อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารสัดส่วนภาคกลาง พรรคก้าวไกล

      ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนกันเป็นอย่างมาก ทั้งที่มีงานและไม่มีงาน ต้องปรับตัวกันครั้งใหญ่เลย ส่วนคนที่เป็นแรงงานรายวันต้องขาดรายได้ น่าเห็นใจสุดๆ 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก Amarat Chokepamitkul อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล 

Advertisement
0
0
0