advertisement

โอกาสมาแล้ว โครงการจ้างงานด่วน 45 วัน วันละ 300 เริ่มสมัครได้แล้ว


advertisement

       เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบแทบทุกภาคส่วน รวมถึงทำให้หลายคนตกงาน โดนพักงาน ว่างงานเดือดร้อนกันเป็นจำนวนมาก ล่าสุด ทางด้าน กรมการจัดหางานก็ได้ออกมาช่วยเหลือประชาชนด้วย เนื่องในโครงการ จ้างงานด่วน 45 วัน รายได้วันละ 300 บาท จำนวน 300 อัตรา ทั่วประเทศ

       นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน จะเปิดให้ผู้ที่ว่างงาน หรือกลุ่มแรงงานนอกระบบ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่สนใจที่จะทำงานกับกรมจัดหางาน เนื่องในโครงการ จ้างงานด่วน 45 วัน รายได้วันละ 300 บาท จำนวน 300 อัตรา ทั่วประเทศ 

       สำหรับผู้ที่สนใจที่จะทำงานกับกรมจัดหางานสามารถ เริ่มลงสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15-17 เม.ย. 2563 นี้ โดยที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด[ads]

       สำหรับเอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัครคัดเลือก ได้แก่

       1. สำเนาใบประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

       2.บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง โดยผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ รายวัน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจาก COVID19

        ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารและหลักฐานทั้งหมด ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 15-17 เมษายน 2563 นี้ เท่านั้น โดยจะออกประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก และให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com


advertisement