ชาวนาเกลือเพชรบุรีเดือดร้อน ราคาเกลือตกต่ำ วอนรัฐฯเลิกนำเข้า

   
advertisement
advertisement

      เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 62 เกษตรกรชาวนาเกลือสมุทรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ได้ร้องเรียนเรื่องเดือดร้อนจากปัญหาราคาเกลือสมุทรตกต่ำ สาเหตุมาจากชาวประมงจับสัตว์ทะเลได้น้อยจึงใช้เกลือสมุทรน้อย และมีการนำเข้าเกลือสมุทรจากประเทศอินเดียจึงต้องการให้รัฐบาลงดนำเข้าเกลือสมุทรจากประเทศอินเดีย

        โดยปกติจังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่ทำนาเกลือสมุทรอยู่ในพื้นที่ 2 อำเภอ คืออำเภอบ้านแหลม กับอำเภอเมืองเพชรบุรี มีเกษตรกร ประกอบอาชีพทำนาเกลือสมุทร 292 ราย พื้นที่ทำนาเกลือสมุทรกว่า 29,000 ไร่ มีผลผลิตเกลือเฉลี่ยปีละ 400,000 เกวียน แต่ตอนนี้ราคาเกลือสมุทรตกต่ำ ขายเกลือสมุทรได้ราคาต่ำกว่าต้นทุนการผลิต เนื่องจากปัจจุบันราคาเกลือสมุทรเฉลี่ยเกวียนละ 1,200 - 1,300 บาท ขณะที่ต้นทุนการผลิตอยู่ที่เกวียนละ 1,600 บาท

        นายคทาวุธ บุญมา ประธานสหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยจังหวัดเพชรบุรี จำกัด กล่าวว่า สาเหตุที่ราคาตกต่ำ ประการแรกคือ เกลือนำเข้าจากประเทศอินเดีย ไม่รู้ว่านำเข้ามาเพื่ออะไร เพราะเกลือในพื้นที่ของบ้านแหลม ของจังหวัดเพชรบุรีเองน่าจะพอใช้ เป็นเกลือที่มีแร่ธาตุ 84 ชนิด ไม่น่านำเกลือจากประเทศอินเดียเข้ามาจำหน่าย อยากให้รัฐบาลช่วยหยุดการนำเข้าเกลือจากอินเดีย เพราะเกลือในไทยพอใช้ ผลผลิตปีต่อปีน่าจะพออยู่ ถ้าปีไหนได้เยอะเราก็ทอนไว้ปีหน้าได้ ปีนี้ได้น้อยก็เอาเกลือออกปีเยอะมาทดแทนได้

        ทางด้าน นายชุมพล นิลพันธ์ ประธานกลุ่มเกษตรกรนาเกลือบ้านแหลม กล่าวว่า แม้ว่าสาเหตุส่วนหนึ่งที่ราคาเกลือตกต่ำ มาจากจากกุ้ง ปลา ในทะเลได้น้อย จึงใช้เกลือน้อย แต่ก็ยังอยู่หากไม่มีปัจจัยเกลือนำเข้าจากอินเดีย มาแข่งขันในตลาด จนเกลือในประเทศแทบซื้อขายไม่ได้ จึงอยากให้รัฐบาลมาช่วยยับยั้งการนำเข้าด้วย

       ประเด็นนี้ทำให้หลายคนมองว่า รัฐบาลมีการนำเข้าสินค้าที่ไม่จำเป็น ไม่ได้มีความขาดแคลนในประเทศ และการนำเข้านี้ยังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยโดยตรงอีกด้วย

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 

Advertisement
0
0
0