ชาวสวนยางเฮ ราคายางทะลุโลละ 60 บาท ครั้งแรกในรอบ 3 ปี

   
advertisement
advertisement

      นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ราคายางปรับตัวสูงขึ้นทะลุ 60 บาท/กิโลกรัม (ก.ก.) ครั้งแรกในรอบ 3 ปี 2 เดือน โดยราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ราคา 60.50 บาท/ก.ก. ราคายางมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะจีนสั่งซื้อปริมาณมาก หลังเริ่มฟื้นฟูประเทศทำให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมกระเตื้องขึ้น

       นอกจากนี้ คนจีนยังหันมาใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแทนรถโดยสารสาธารณะ เป็นผลให้ล้อยางจำหน่ายเพิ่มขึ้น ล่าสุดยอดการใช้ยางพาราในจีนเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าแล้ว ขณะนี้ราคายางพาราปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากความต้องการในตลาดโลกและประเทศจีน อาจมีผลทำให้โครงการประกันรายได้ยางพาราระยะที่ 2 วงเงินประมาณ 3.3 หมื่นล้าน จะใช้งบประมาณลดลงมากกว่า 2 หมื่นล้าน แต่คาดว่าคงยังต้องมีโครงการ เพราะที่ผ่านมาราคายางตกต่ำ และโครงการใช้ราคาย้อนหลัง 1 เดือนมาคำนวณ

      ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ราคายางพาราเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เกิดจากมาตรการส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการนำร่องการนำยางพารามาใช้ เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน จังหวัดจันทบุรี

advertisement
 

    สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วม (MOU) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงคมนาคม โดยกระทรวงคมนาคมรับซื้อยางพาราจากสถาบันเกษตรกรเป็นวัสดุในการปรับปรุง ก่อสร้าง เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำยางพาราในประเทศและสร้างสมดุลราคายางพาราให้เหมาะสม การส่งเสริมเหล่านี้ที่ทำให้ราคายางพาราปรับสูงขึ้น 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 

Advertisement
0
0
0