advertisement

ด่วนที่สุด เขื่อนลำพระเพลิงล้น ให้ประชาชนอพยพเก็บสิ่งของขึ้นที่สูง


advertisement

       กรณีเกิดฝนตกหนักใน จ.นครราชสีมา ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายจุด ตรวจสอบพบว่าบริเวณที่กระทบหนักที่สุดเป็นบริเวณตลาดเซฟวัน ตั้งอยู่ติดถนนมิตภาพ ขาออกมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯ ถนนในตลาดถูกน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร รถจยย.หลายสิบคันถูกน้ำท่วมเสียหาย ร้านค้า ร้านขายของต่างๆ ขนของหนีไม่ทันข้าวของเสียหายเป็นจำนวนมาก ระดับน้ำยังล้นเอ่อเข้าไปท่วมผิวถนนมิตรภาพ ฝั่งขาออกทำให้รถบนถนนมิตรภาพติดยาวเหยียด ขณะเดียวกันบริเวณใจกลางเมืองหลายจุดมีน้ำท่วมขังรถยนต์สัญจรลำบาก ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

        ล่าสุด (16 ต.ค.63) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 0317.11/พิเศษ ลงวันที่ 16 ต.ค.2563 เรื่อง แจ้งเตือนการระบายน้ำจากเขื่อนลำพระเพลิง ระบุว่า….


advertisement

         เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

          "เนื่องจากวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เกิดฝนตกหนักมากในเขตพื้นที่รับน้ำเหนือเขื่อนลำพระเพลิง ทำให้มวลน้ำจำนวนมากไหลเข้าเขื่อนลำพระเพลิง สูงสุดช่วงเวลา 00.00 น. – 01.00 น.อัตราการไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ โดยอัตราการไหล 470 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และใกล้ถึงระดับเก็บกัก จึงขอให้ท่านแจ้งประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตตำบลลำนางแก้ว ,ตำบลตะขบ ,ตำบลสุขเกษม ,ตำบลงี้ว ,ตำบลนกออก,ตำบลดอน ,ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย และตำบลท่าลาดขาว ,ตำบลพลับพลา ,ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย เก็บของขึ้นที่สูง และอพยพไปอยู่ที่ปลอดภัย จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งเตือนประชาชนเป็นการเร่งด่วนต่อไป" ลงชื่อ นายขวัญชัย อุตตะเวช ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง[ads]

– 


advertisement

        หนักแล้วตอนนี้ เกิดฝนตกหนักมากในเขตพื้นที่รับน้ำเหนือเขื่อนลำพระเพลิง จนทำให้น้ำเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงขนของขึ้นที่สูงได้เลย 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement

advertisement