advertisement

ด่วนประกาศปิด ถ้ำนาคาพร้อมสาเหตุที่ต้องปิดให้เที่ยว


advertisement

       เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังเป็นกระแสเป็นอย่างมาก สำหรับ ถ้ำนาคา ที่ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ หินหัวพญานาค ดูสวยงามแปลกตาแฝงลี้ลับน่าพิศวง หลังจากที่เป็นกระแสในโลกโซเชียล มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวเป็นจำนวนมาก 

ถ้ำนาคา

      ล่าสุด ทางด้านอุทยานแห่งชาติภูลังกา  ได้เผยแพร่ประกาศเรื่อง ปิดการท่องเที่ยว "ถ้ำนาคา" ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 เป็นต้นไป โดยระบุว่าสาเหตุที่ประกาศปิดครั้งนี้ โดยระบุว่า…  

       ด้วยปรากฏว่าที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่ขึ้นชมถ้ำนาคา ได้ละเมิดกฎที่ทางอุทยานแห่งชาติกำหนดไว้ คือ ห้ามแตะต้องกลุ่มหิน ต่าง ๆ ภายในถ้ำ และห้ามขีดเขียน ขูดลบ ทา หรือพ่นสีและแป้ง  อันเป็นการกระทำผิดตาม มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ads]

        อุทยานแห่งชาติภูลังกา พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันนี้เกิดขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ และมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๔ (๑๑) จึงให้ปิดการท่องเที่ยว “ถ้ำนาคา” ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าทางอุทยานแห่งชาติจะดำเนินการ กำหนดมาตรการปกป้องมิให้มีการทำลายทรัพยากรชาติอันเกิดจากกลุ่มคน ดังกล่าว ข้างต้นได้ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือการไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้จะเป็นความผิดและได้รับโทษตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

           เพราะว่านักท่องเที่ยวที่ไม่มีจิตสำนึกในการไปเที่ยวสถานที่ธรรมชาติ ไปขีดเขียน ขูดลบ ทา หรือพ่นสีและแป้ง สร้างความไม่สวยงามให้กับพื้นที่ ปิดแล้วหามาตรการในการป้องกัน 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม – Phulangka National Park Thailand 


advertisement