advertisement

ด่วน กองสลากเลื่อนออกรางวัลหนีโควิด เจอกันงวดต่อไป 2 พ.ค.63


advertisement

        จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ยังคงทวีความรุนแรงเพราะว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ วันต่อวันจำนวนมาก ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแทบจะทุกด้านเลยก็ว่าได้ รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่ ทางด้านสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทย รวมตัวกันที่กระทรวงการคลัง เรียกร้องขอเลื่อนวันออกสลาก งวดวันที่1 เม.ย. ออกวันที่ 2 พ.ค.63  

        ล่าสุด (25 มีนาคม 2563) เวลาประมาณ 12.00 น. ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 3 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จ.นนทบุรี นายพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องการออกรางวัล ของสลากงวดวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้   

       เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน และเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงมีมติให้เปลี่ยนแปลงการออกรางวัลของสลากงวดวันที่ 1 เมษายน 2563 จากวันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14.30 – 16.00 น. ณ ห้องออกรางวัลสลากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และจะไม่มีการจำหน่ายสลากงวดวันที่ 16 เมษายน 2563 และงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 

        ทั้งนี้ วันออกรางวัลที่เลื่อนไปเป็น 2 พฤษภาคม ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในห้วงเวลา ณ ขณะนั้นด้วย หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป จะมีกรพิจารณาและแจ้งให้ทราบต่อไป

        ในส่วนของผู้ที่ทำรายการจองสลาก งวดวันที่ 16 เมษายน 2563 ที่ได้มีการจองสลากในระบบจองล่วงหน้าเมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2563  สำนักงานฯ จะโอนเงินคืนเงินให้กับผู้ที่ทำรายการแล้วทั้งหมด โดยจะทำการโอนคืนโดยเร็วที่สุด [ads]


advertisement

         เพื่อความปลอดภัยและเพื่อช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการออกรางวัล เสี่ยงโชคกันอีกที 2 พฤษภาคม 2563 


advertisement

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement