‘ตลาดป่าไผ่สร้างสุข’ ตลาดลดขยะ ที่เที่ยวห้ามพลาด ของดีเมืองพัทลุง

   
advertisement
advertisement

       ทุกวันนี้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ หันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนกันมากขึ้น มีนโยบายต่างๆที่จะช่วยกันลดขยะพลาสติก อันเป็นปัจจัยสำคัญของการเกิดภาวะเรือนกระจก หลายๆจังหวัดมีการจัดตลาดนัดที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

       อย่างเช่น ตลาดป่าไผ่สร้างสุข หนึ่งเดียวของ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนไผ่ขวัญใจ ไม่ไกลจากโรงพยาบาลควนขนุน ผู้จัดตลาดให้ความสำคัญกับการลดขยะจากต้นทาง ผู้ขายจะไม่ใส่สินค้าในถุงพลาสติกหรือกล่องโฟม แต่จะใส่บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติให้กับลูกค้า ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเป็นผู้คิดประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าตนเองจากวัตถุดิบธรรมชาติที่มีในชุมชน อาทิ ใบตอง กระบอกไม้ไผ่ เป็นต้น

ตลาดป่าไผ่สร้างสุข

ตลาดลดขยะ

เมืองพัทลุง

มีของขายมากมาย 

ผักผลไม้เยอะ 

วัสดุที่ใช้จากธรรมชาติ 

พืชผัก 

ของกินพื้นบ้าน 

ในกะลา

เก๋ๆ 

น่ากินมาก 

น่าไปเที่ยวมาก 

ข้าวปลาย่าง 

กระเป๋าจากวัสดุธรรมชาติ 

ใช้กระบองไม้ไผ่ใส่น้ำกินเก๋ๆ 

ไปเที่ยวกันได้ 

         นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของชุมชนแล้ว ยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยลดการเกิดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย น่าสนับสนุนจริงๆค่ะ

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก ป่าไผ่สร้างสุข โดยเครือข่ายกินดีมีสุข จ.พัทลุง

Advertisement
0
0
0