advertisement

ตัวแทนลิขสิทธิ์โดราเอมอนแจง เอาผิดผู้ละเมิดได้ แม้หมดลิขสิทธิ์ 30พ.ย.นี้


advertisement

        จากกรณีสื่อต่างๆ ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์การ์ตูนโดราเอมอน ว่าหมดอายุแห่งการการคุ้มครองลิขสิทธิ์แล้ว สามารถที่จะนำการ์ตูนโดราเอมอนไปใช้ได้ ไม่มีความผิดด้านลิขสิทธิ์ 

        ล่าสุด ทางด้านบริษัท แอนนิเมชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ออกมาชี้แจงให้ท่านทราบว่า การ์ตูนโดราเอมอน เป็นงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ของบริษัทฟูจิโกะ-เอฟ-ฟูจิโอะ โปร จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะงานจิตรกรรม มีอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 50 ปี นับแต่ได้มีการโฆษณาครั้งแรก (วันที่ 1 ธันวาคม 2512) ครบกำหนดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

        นอกจากนี้ บริษัท ฟูจิโกะ-เอฟ-ฟูจิโอะ โปร จำกัด เจ้าของเครื่องหมายการค้าการ์ตูนโดราเอมอนได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าการ์ตูนโดราเอมอน และตัวอักษรคำว่า Doraemon ไว้กับสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ครบทุกจำพวกตามที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ระบุไว้และได้ต่ออายุเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ทุก 10 ปี ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

        หลังจากวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ บริษัทฯ ยังสามารถใช้สิทธิ์เครื่องหมายการค้า ในการคุ้มครองสิทธิ์การ์ตูนโดราเอมอนในการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ให้กับลูกค้าของบริษัทและในการบังคับใช้กฎหมายต่อไป


advertisement

        จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการนำเสนอข่าวให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงตามที่ได้ชี้แจงมาด้วยจักขอบคุณยิ่ง ลงชื่อ นายปริพันธ์ หนุนภักดี กรรมการผู้จัดการ

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com  ขอขอบคุณข้อมูลจาก AI Thailand 


advertisement

advertisement