advertisement

‘ทนายวิญญัติ’ ชี้ ประเด็นบัตรเลือกตั้งนิวซีแลนด์ กกต.มีพฤติการไม่สุจริต


advertisement

       จากกรณีที่บัตรเลือกตั้งล่วงหน้า จากประเทศนิวซีแลนด์ เดินทางมาถึงประเทศไทยไม่ทันเวลานับคะแนนเลือกตั้ง แต่ภายหลัง การบินไทยได้ออกมาชี้แจงแล้วว่า บัตรมาถึงประเทศไทยแล้ว แต่กลับไม่มีผู้จ้างส่งมารับบัตรออกจากคาร์โก้ จนบัตรเหล่านั้นไม่ได้นำมานับคะแนน และอาจจะถูกตัดสินเป็นบัตรเสีย

บัตรเลือกตั้งล่วงหน้า จากประเทศนิวซีแลนด์

        ล่าสุด ทนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ ได้ออกมาพูดถึงการทำงานของ กกต. ในเรื่องนี้ว่า…


advertisement

        "#บัตรเลือกตั้งล่วงหน้าจากประเทศนิวซีแลนด์  จริงๆแล้ว กกต. จะชี้ขาดว่าทำให้เป็นบัตรเสียหรือไม่ต้องติดตามอีกไม่กี่นาทีนี้ แต่พฤติเหตุในการควบคุม กํากับ ดูแลการเลือกตั้งส่อว่ามิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เห็นว่า กกต. หาได้ปฏิบัติหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการที่จะต้องดําเนินการสอดส่อง สืบสวน หรือไต่สวน เพื่อป้องกันและขจัดการกระทําหรือการงดเว้นการกระทําใดอันจะก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมแต่อย่างใด

        ดังนั้น กรณีที่ กกต. บกพร่อง ล่าช้า ไม่นำบัตรเลือกตั้งจากประเทศนิวซีแลนด์มานับคะแนนให้ทันเวลาที่หน่วยนับคะแนน อันถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่สุจริต และไม่คำนึงถึงประสิทธิภาพและความรวดร็วในการทำงาน

        กรณีดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลายกรณีที่ส่อว่า กกต. ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรแก่กรณี ซึ่งส่งผลให้การเลือกตั้งและการนับคะแนน การรวมคะแนนที่มีข้อกังขา เคลือบแคลง ทำให้การเลือกตั้งภายใต้การบริหารจัดการเลือกตั้งของ กกต. ชุดนี้ อาจไม่โปร่งใส ไม่เที่ยงธรรม ทั้งอาจอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงของผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระ [ads]
#ข้อสังเกตอันอาจจะนำไปสู่การกล่าวโทษ"

ทนายวิญญัติ


advertisement


advertisement
กกต.

       ยังเป็นประเด็นที่ประชาชนทั้งประเทศต่างติดตามกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งต้องรอ กกต. ออกมาชี้ชัดอีกครั้งว่าจะทำอย่างไรกับบัตรที่ส่งมาไม่ทัน

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก วิญญัติ ชาติมนตรี 


advertisement