advertisement

ทอท.ออกกฎใหม่ ห้ามถ่าย-แคป Boarding Pass แทนตั๋ว ไม่ให้ขึ้นเครื่อง


advertisement

      ทอท.ออกกฎเหล็ก ห้ามแคปหน้าจอ ห้ามใช้ภาพถ่าย ทั้งบัตรโดยสารตัวจริง หรือภาพถ่าย E-Boarding Pass เป็นหลักฐานขึ้นเครื่อง ทำเอาคนเช็กอินมือถือมาแล้วเซ็งเป็นแถว โวยสัญญาณอินเทอร์เน็ตสนามบินกาก ไม่สะดวก เผยอีกมุมปมปัญหาจาก “ผู้โดยสารหัวใส” แคปจอแก้เที่ยวบินหวังได้ขึ้นเครื่อง ทะเลาะกับผู้โดยสารตัวจริงวุ่น

      เมื่อวันที่ 3 เม.ย.ที่ผ่านมา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ผู้บริหารท่าอากาศยานหลักทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้ประชาสัมพันธ์เอกสารการเดินทางที่ถูกต้องที่ใช้แสดงตนขึ้นเครื่องบินสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ 

      ประกอบด้วยบัตรแสดงตนฉบับจริง ได้แก่ บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐ บัตรประจำตัวคนพิการ ใบสุทธิพระสงฆ์ เน้นย้ำว่าผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ใช้สูติบัตรเป็นเอกสารแสดงตนไม่ได้

       นอกจากนี้ ผู้โดยสารยังต้องแสดงบัตรโดยสาร (Boarding Pass) ซึ่งไม่สามารถใช้ภาพถ่าย Boarding Pass หรือ ภาพถ่าย E-Boarding Pass รวมถึงรูปถ่ายจากหน้าจอโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ซึ่งกระทำโดยผู้โดยสาร เพื่อใช้แสดงตนก่อนขึ้นเครื่องบินได้ ผู้โดยสารสามารถแสดง Boarding Pass ที่สายการบินออกให้จากเคาน์เตอร์เช็กอิน หรือ E-Boarding Pass จากแอปพลิเคชัน หรืออีเมลของสายการบิน และเอกสารแสดงตน เพื่อใช้แสดงตนก่อนเข้าพื้นที่หวงห้ามของสนามบินเพื่อขึ้นเครื่องบิน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) [ads]


advertisement

         ทราบแนวทางการปฏิบัติแล้วผู้โดยสารก็ควรที่จะตรวจเอกสารให้พร้อมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหรือว่ามีปัญหาในการเดินทางได้ 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก AOT Official 


advertisement

advertisement