ทำความรู้จัก องค์การค้าของสกสค. ที่ประกาศเลิกจ้างฟ้าผ่า 961 ชีวิตตกงาน

   
advertisement
advertisement

       จากกรณี องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) มีคำสั่งเลิกจ้างเจ้าหน้าที่ จำนวน 961 ราย เนื่องจากประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปี ซึ่งต่อมามีการเผยแพร่คลิปของหนึ่งในลูกจ้าง สกสค. เป็นลมล้มทั้งยืน หน้าสำนักงานลาดพร้าว หลังจากทราบข่าวเพราะว่าไม่มีการประกาศแจ้งล่วงหน้า  

       จากข่าวที่ออกไปทำให้หลายคนอาจจะไม่ทราบว่า สกสค. คือสำนักงานอะไรวันนี้เราจะพาไปดูสำนักงานนี้ สกสค.ว่ามีบทบาทและหน้าที่อะไรบ้าง ไปดูกันเลยครับ 

       สกสค. คืออะไร ?

     สกสค. เป็นชื่อเรียกของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยถือเป็นนิติบุคคลในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ

advertisement
 

       ประวัติและวัตถุประสงค์ของ สกสค.

       สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งได้ประกาศตามราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2546 บริหารงานโดยคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

       โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ดำเนินภารกิจด้านส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นและความมั่นคงของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมความสามัคคีผดุงเกียรติและการวิจัย เพื่อพัฒนาการดำเนินงานตามภารกิจ ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ในเรื่องสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์การศึกษา

       ทั้งนี้ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพ จนสามารถอุทิศตนปฏิบัติงานในหน้าที่จนส่งผลที่ดีต่อคุณภาพการศึกษา

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com

Advertisement
0
0
0