advertisement

สาระน่ารู้ ‘ธนบัตรขาด’ แบบไหนแลกคืนได้ และแลกได้ที่ไหนบ้าง?


advertisement

        เงินที่เป็นธนบัตรหรือว่าแบงก์นั้นที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันทุกๆ ผ่านการใช้มาเป็นเวลานานก็อาจจะเกิดการชำรุด ฉีกขาดได้ จนทำให้หลายคนอาจจะไม่กล้าที่จำนำไปใช้ กลายเป็นธนบัตรที่ถูกเก็บเอาไว้ไม่มีค่าไป ซึ่งวันนี้เราจะพาไปดูข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการนำธนบัตรเก่าไปขอแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรใหม่ มีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ ดังนี้

        ธนบัตรชำรุด

        ธนบัตรชำรุดไม่เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติเงินตรา พุทธศักราช ๒๕๐๑ มาตรา ๑๘ จำ​แนกไว้ 4 ลักษณะ ดังนี้ 

        1) ธนบัตรครึ่งฉบับ คือ ธนบัตรที่ถูกแยกตรงกลางหรือใกล้กับกลางเป็นสองส่วนตามยืนเท่านั้น 

        หลักเกณฑ์การรับแลก – ให้รับแลกเปลี่ยนแต่ละครึ่งฉบับเพียงครึ่งราคาของราคาเต็มของธนบัตรนั้น ​

        2) ธนบัตรต่อท่อนผิด คือ ธนบัตรซึ่งมีส่วนของธนบัตรฉบับอื่นมาต่อเข้าเป็นฉบับเดียวกัน  

        หลักเกณฑ์การรับแลก – ถ้าไม่เกินสองท่อน แต่ละท่อนเป็นธนบัตรแบบและชนิดราคาเดียวกัน ให้รับแลกเปลี่ยนเต็มราคาของธนบัตรนั้น 


advertisement


advertisement

        3) ธนบัตรขาดวิ่น คือ ธนบัตรซึ่งมีส่วนหนึ่งส่วนใดขาดหายไป 

        หลักเกณฑ์การรับแลก – ​ให้รับแลกเปลี่ยนเฉพาะเมื่อเห็นประจักษ์ได้ว่าส่วนที่เหลืออยู่มีมากกว่าครึ่งฉบับ ให้รับแลกเปลี่ยนเต็มราคาของธนบัตรนั้น

        ​4) ธนบัตรลบเลือน คือ ธนบัตรที่มีเหตุทำให้อ่านข้อความหรือตัวเลขไม่ได้ความ 

        หลักเกณฑ์การรับแลก – ให้รับแลกเปลี่ยนเฉพาะเมื่อการลบเลือนนั้น ไม่ถึงทำให้ไม่รู้ได้ว่าเป็นธนบัตรแท้จริง โดยให้รับเปลี่ยนเต็มราคาของธนบัตรนั้น ​​


advertisement

​        สถานที่ติดต่อขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด

        – ​ธนาคารออมสินทั่วประเทศ (ให้บริการในเวลาทำการทุกวัน)

        – ธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ (ให้บริการเฉพาะวันพุธ ยกเว้นสาขาย่อยและสาขาในห้างสรรพสินค้า)

        ขั้นตอนการขอแลกเปลี่ยน

        ​1) กรณีแลกเปลี่ยนได้ทันที ได้แก่ ธนบัตรชำรุดมีเนื้อธนบัตรเหลืออยู่เกินกว่า 3 ใน 5 ส่วน สามารถแลกเปลี่ยนได้เต็มตามราคาหน้าธนบัตร​

        2) กรณีต้องเขียนคำร้อง 

        ​- ได้แก่ ธนบัตรชำรุดครึ่งฉบับ ธนบัตรต่อท่อนผิด ธนบัตรขาดจนแยกจากกันมากกว่า 2 ส่วน และธนบัตรขาดวิ่นที่มีเนื้อน้อยกว่า 3 ใน 5 ส่วน 

        – ผู้ขอแลกต้องเขียนคำร้องขอแลกเปลี่ยนตามแบบที่กำหนด พร้อมแนบธนบัตรชำรุดและสำเนาสมุดบัญชีของท่าน (ธนาคารใดก็ได้) ​ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อนำส่งให้ ธปท. พิจารณาค่าแลกเปลี่ยน 

        – ธปท. จะแจ้งและโอนเงินค่าแลกเปลี่ยนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในคำร้อง

        – ธนบัตรชำ​รุดที่ถูกไฟไหม้เกรียม ถูกสัตว์หรือแมลงกัดแทะ หรือเปี่อยติดกันเป็นปึกเป็นจำนวนมาก อาจได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง ผู้ขอแลกต้องนำธนบัตรไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อขอออกหลักฐาน และนำธนบัตรมาขอแลกด้วยตนเอง ที่สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย 

        – การขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุดไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น​ 


advertisement

       เป็นข้อมูลสาระดีๆ ที่ควรรู้ไว้ เผื่อคุณมีธนบัตรที่ชำรุดจะได้รูปว่าชำรุดแบบไหนแลกเปลี่ยนได้ และสมารถไปแลกปลี่ยนที่ไหนได้ 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย


advertisement